Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

BREXIT / COVID19 

LEGALIZACJA POBYTU PO BREXICIE

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej osoby, mieszkające na terenie Wielkiej Brytanii muszą uzyskać pozwolenie na pobyt albo pracę.

 

Pozostać w Wielkiej Brytanii można poprzez przystąpienie do jednego z programów, wymienionych poniżej:

 1. EU Settlement Scheme
 2. Frontier Worker permit

Aby wybrać odpowiedni program, odpowiedź na następujące pytania:

 

 

Zacząłeś pracę w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku?

 

 

 

Nie muszą składać wniosku osoby, które posiadają:

 • Zezwolenie na pobyt stały albo
 • Obywatelstwo Irlandii  (łącznie z podwójnym obywatelstwem Wielkiej Brytanii i Irlandii) albo
 • Obywatelstwo Wielkiej Brytanii
 • Nie są zatrudnieni i nie wykonują pracy w UK

 

 

EU Settlement Scheme

Po złożeniu wniosku można otrzymać Settled lub Pre-Settled status, który pozwoli na pozostanie na terenie Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 oraz na:

 • Pracę w Wielkiej Brytanii
 • Korzystanie z NHS za darmo
 • Studia
 • Dostęp do państwowych środków, np. emerytura, benefity
 • Podróże do i z Wielkiej Brytanii

Możesz złożyć wniosek, jeżeli jesteś:

 • obywatelem UE, EOG albo Szwajcarii oraz zacząłeś mieszkać w UK przed 31 grudnia 2020 roku
 • członkiem rodziny obywatela UE, EOG albo Szwajcarii, który zaczął mieszkać w UK przed 31 grudnia 2020 roku

 

Złożenie wniosku

Złóż wniosek spoza UK z paszportem, ID albo dokumentem pobytu.

Przebywając w Wielkiej Brytanii nie możesz złożyć wniosku, jeżeli przyjechałeś po 31 grudnia 2020 roku oraz przebywasz tam na podstawie Standard Visitor visa, Permitted Paid Engagement visa, Parent of a Child Student visa, Transit visa, bez wizy.

Do wniosku będziesz potrzebować:

 1. paszport biometryczny ( aktualny stan - 1 lipca )
 2. dowód pobytu w Wielkiej Brytanii. Można podać NIN, a urząd sprawdzi historię pobytu w Wielkiej Brytanii w swoich bazach wewnętrznych albo wysłać skany dokumentów przez aplikację/pocztą, potwierdzające pobyt:
  1. przez 5 lat z rzędu z przerwą 6 miesięcy w każdym z 12 miesięcznych okresów – Settled status
  2. krótszy, niż 5 lat – Pre-Settled status

Jeżeli sprawdzenie pobytu na podstawie NINu nie będzie wystarczające, urząd poprosi o dokumenty, potwierdzające pobyt.

Wniosek należy złożyć przed 30 czerwca 2021 roku

Składając wniosek, możesz:

 • zeskanować swój dokument i przesłać swoje zdjęcie za pomocą aplikacji ‘EU Exit: ID Document Check’ app korzystając z telefonu z systemem Android lub iPhone 7 bądź nowszego
 • wysłać dokument pocztą i przesłać swoje zdjęcie za pomocą aplikacji online (możesz je zrobić samodzielnie)

 

Aplikacja ‘EU Exit: ID Document Check’

Zeskanuj swój dokument

Aby zeskanować dokumenty za pomocą telefonu, potrzebujesz jednego z poniższych:

 • paszport biometryczny ( aktualny stan - 1 lipca )
 • wydaną w Wielkiej Brytanii biometryczną kartę pobytową (residence card)

 

Aplikacja ‘EU Exit: ID Document Check’ https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho1&hl=en&gl=US

Jeśli nie możesz skorzystać z aplikacji ‘ID Document Check’, możesz wysłać pocztą inne rodzaje dokumentów.

Wyślij swój dokument pocztą

Musisz wysłać swój dokument pocztą, jeśli masz:

 • paszport spoza UE lub spoza EOG
 • biometryczne zezwolenie na pobyt
 • niebiometryczny dowód osobisty

 

 

Frontier Worker permit

Frontier Worker Permit jest dla osób, które chcą pracować w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 roku, ale mieszkać planują w innym kraju. Osoby, które otrzymają Frontier Worker permit mają prawo do pracy w Wielkiej Brytanii, opieki zdrowotnej NHS, dostępu do państwowych środków

Kwalifikujesz się, jeżeli:

 • jesteś obywatelem UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii albo Liechtenstein
 • mieszkasz poza Wielką Brytanią
 • rozpocząłeś pracę w Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020 roku

Wniosek można złożyć online z Wielkiej Brytanii

https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/sort/live-in-crown-dependency/frontier_worker_in_uk?uid=99827ca7-4131-46a3-a502-bfa866a362ff

oraz spoza Wielkiej Brytanii

https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/sort/live-in-crown-dependency/frontier_worker_out_uk?uid=59241911-51cd-4d9d-b218-834befdf905e

 

Do złożenia wniosku potrzebujesz:

 • paszport biometryczny ( aktualny stan - 1 lipca )
 • dowód osobisty
 • w przypadku zatrudnienia – umowę z pracodawcą do pracy w Wielkiej Brytanii
 • payslipy albo kopie faktur za pracę wykonaną w Wielkiej Brytanii

W trakcie złożenia wniosku zostaniesz poinformowany, które dokumenty są potrzebne.

Skorzystaj z aplikacji ID check, aby potwierdzić tożsamość wnioskującego.  https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.gov.HomeOffice.ho2&hl=en&gl=US  

 

 

Prosimy zadawać pytania dot. Koronawirusa w formie mailowej

 

Program "Koronawirus - Utrzymanie miejsca pracy"

 

Sprawdź, czy możesz się ubiegać o pokrycie wynagrodzeń pracowników podczas nieodpłatnego urlopu („furlough”) z powodu koronawirusa (COVID-19).

Przez:

HM Revenue & Customs

Treść

 1. Kto może się ubiegać
 2. Dla kogo możesz się ubiegać
 3. O co możesz się ubiegać
 4. Czego będziesz potrzebował
 5. Wniosek

 

Składanie wniosków nie jest jeszcze dostępne. Oczekujemy, że zostanie uruchomione pod koniec kwietnia 2020 roku.

Program "Koronawirus - Utrzymanie miejsca pracy" jest tymczasowym programem otwartym dla wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii na okres co najmniej trzech miesięcy, począwszy od 1 marca 2020 roku. Jest stworzony do wsparcia pracodawców, firmy których poważnie ucierpiały z powodu koronawirusa (COVID-19).

Pracodawcy mogą skorzystać z programu, aby ubiegać się o 80% zwykłych miesięcznych kosztów wynagrodzeń (pracownicy na nieodpłatnym urlopie - furlough), do £2,500 miesięcznie plus odpowiednie składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalne składki emerytalne pracodawcy na podstawie tego wynagrodzenia. Pracodawcy mogą dołączyć do programu w dowolnym momencie w tym okresie.

Program jest otwarty dla wszystkich pracodawców w Wielkiej Brytanii, którzy się dołączyli oraz uruchomili program płac PAYE w dniu 28 lutego 2020 r.

Kto może się ubiegać

Każda organizacja w Wielkiej Brytanii, która zatrudnia pracowników, może złożyć wniosek, w tym:

 • przedsiębiorcy
 • organizacje charytatywne
 • agencje rekturacyjne (pracownikom płacą przez PAYE)
 • organy władzy publicznej

Wymogiem jest dołączenie oraz rozpoczęcie korzystania z PAYE przed albo w dniu 28 lutego 2020 roku oraz posiadanie rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii.

W przypadku przejęcia zarządzania firmy przez administratora, administrator będzie mógł uzyskać dostęp do programu utrzymania miejsca pracy.

Organy władzy publicznej

Rząd oczekuje, że z tego programu nie skorzysta wiele organizacji sektora publicznego, ponieważ większość pracowników sektora publicznego nadal świadczy podstawowe usługi publiczne albo przyczynia się do działalności przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Pracodawca, który otrzyma dofinansowanie dla pracowników, oraz kontynuację dofinansowania jest zobowiązany do wykorzystania tych środków na pokrycie kosztów pracowników jak zwykle oraz nie przedłużać tym pracownikom bezpłatnego urlopu (furlough). Dotyczy to również pracodawców sektora niepublicznego, którzy otrzymają dofinansowanie na personel.

Organizacje, które otrzymają finansowanie publiczne na świadczenie usług, niezbędnych do reagowania na COVID-19, nie mogą wysyłać pracowników na bezpłatny urlop (furlough).

W nielicznych przypadkach program może być odpowiedni dla niektórych pracowników, na przykład, gdy organizacje nie są głównie finansowane przez rząd i których personelu nie można przeznaczyć do działań powiązanych z aktywnością przeciwko koronawirusowi.

Dla kogo możesz się ubiegać

Pracownicy na nieodpłatnym urlopie (furlough) powinny znajdować się w PAYE 28 lutego 2020 roku na dowolnej umowie, w tym:

 • zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
 • zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • zatrudnieni na umowach agencyjnych
 • zatrudnieni na elastycznych albo "zerowych" umowach

Program również obejmuje pracowników zwolnionych z dnia 28 lutego 2020 roku, jeżeli zostali ponownie zatrudnieni przez pracodawcę.

Aby kwalifikować się do otrzymania do otrzymania dofinansowania, będąc na furlough, pracownik nie może wykonywać pracy dla organizacji albo w jej imieniu. Obejmuje to świadczenie usług albo generowanie przychodów. Przebywając na nieodpłatnym urlopie (furlough), wynagrodzenia pracowników będą podlegać zwykłemu podatkowi dochodowemu oraz innym potrąceniom.

Ten program jest przeznaczony tylko dla pracowników zatrudnionych na umowie agencyjnej, którzy nie pracują.

Jeśli pracownik wykonuje pracę, ale mniejszą liczbę godzin lub ma obniżone wynagrodzenie, on nie będzie się kwalifikować do tego programu, a pracodawca będzie nadal płacić pracownikowi przez swoje listy płac zgodnie z warunkami podpisanej umowy.

Pracodawca powinien porozmawiać z pracownikami i wprowadzić zmiany do umowy w drodze porozumienia. Gdy pracodawcy podejmują decyzje związane z procesem, w tym decydując, komu zaoferować dalszy nieodpłatny urlop (furlough), przepisy dotyczące równości i dyskryminacji będą miały zastosowanie w zwykły sposób.

Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, pracodawcy powinni napisać do swojego pracownika, potwierdzając, że otrzymali nieodpłatny urlop (furlough) oraz zachować dowody, potwierdzające komunikację z pracownikiem.

Pracownicy zatrudnieni po 28 lutego 2020 roku nie mogą dostać nieodpłatnego urlopu (furlough) albo starać się o nieodpłatny urlop (furlough) zgodnie z tym programem.

Nie ma potrzeby wysyłać wszystkich pracowników na nieodpłatny urlop (furlough). Jednak ci pracownicy, którzy otrzymali nieodpłatny urlop (furlough), nie mogą rozpocząć dla ciebie pracy.

Jeżeli twój pracownik przebywa na bezpłatnym urlopie

Pracownicy przebywający na urlopie bezpłatnym nie mogą być wysłani na nieodpłatny urlop (furlough), chyba że zostali wysłani na bezpłatny urlop po 28 lutego.

Jeśli twój pracownik jest objęty ustawowym wynagrodzeniem chorobowym

Pracownicy przebywający na zwolnieniu chorobowym lub samoizolacji powinni otrzymywać ustawowy zasiłek chorobowy, ale po tym mogą być wysłani na nieodpłatny urlop (furlough).

Pracownicy, którzy chronią się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zdrowia publicznego, mogą być wysłani na nieodpłatny urlop (furlough).

Jeśli twój pracownik ma więcej niż jedną pracę

Jeśli twój pracownik ma więcej niż jednego pracodawcę, pracownik może zostać wysłany na nieodpłatny urlop (furlough) przez każdego z nich. Każda praca jest traktowana osobno, a ograniczenia w udzielaniu dofinansowań każdy pracodawca ma swoje.

Jeśli twój pracownik wykonuje pracę wolontariacką lub odbywa szkolenie

Pracownik na urlopie nieodpłatnym (furlough) może brać udział w pracy wolontariackiej lub szkoleniu, o ile nie świadczy usług, ani nie generuje przychodów dla/ w imieniu twojej organizacji.

Jeśli jednak pracownicy są zobowiązani na przykład do ukończenia szkolenia online w czasie, gdy przebywają na urlopie nieodpłatnym (furlough), wtedy należy im zapłacić co najmniej NLW / NMW za czas spędzony na szkoleniu, nawet jeśli jest to ponad 80% ich wynagrodzenia, które będzie dotowane.

Jeśli twój pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim, adopcyjnym, tacierzyńskim lub wspólnym urlopie rodzicielskim

Osoby, które są na urlopie macierzyńskim lub planują wziąć urlop macierzyński, muszą wziąć co najmniej 2 tygodnie urlopu (4 tygodnie, jeśli pracują w fabryce lub warsztacie) natychmiast po urodzeniu dziecka. Wymogi dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W praktyce większość kobiet rozpoczyna urlop macierzyński przed porodem.

Jeśli pracownik kwalifikuje się do ustawowego zasiłku macierzyńskiego (SMP) lub zasiłku macierzyńskiego (Maternity Allowance), zastosowanie mają normalne zasady, a ubiegać się można do 39 tygodni zasiłku.

Pracownicy, którzy kwalifikują się do SMP, nadal będą uprawnieni do 90% ich średnich tygodniowych zarobków w ciągu pierwszych 6 tygodni, a następnie do 33 tygodni wypłaty w wysokości 90% ich średnich tygodniowych zarobków lub ustawowej stawki ryczałtowej (w zależności od tego, która jest niższa). Ustawowa stawka ryczałtowa wynosi obecnie £148,68 tygodniowo, wzrastając do £151,20  tygodniowo od kwietnia 2020 r.

Jeśli oferujesz kobietom na urlopie macierzyńskim podwyższone wynagrodzenie (związane z zarobkami), jest to uwzględnione jako koszty płacy, o które możesz się ubiegać w ramach programu.

Te same zasady obowiązują w przypadku, gdy pracownik kwalifikuje się do zasiłku adopcyjnego, tacierzyńskiego lub rodzicielskiego.

O co możesz się ubiegać

Pracodawcy muszą złożyć wniosek o zwrot kosztów wynagrodzenia za pośrednictwem tego programu.

Otrzymasz dotację od HMRC na pokrycie 80% najniższej normalnej płacy pracownika lub £2 500 miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalne automatyczne składki emerytalne pracodawcy na podstawie tego dotowanego wynagrodzenia. Opłaty, prowizje i premie nie będą uwzględnione.

Pracodawcy muszą zapłacić pracownikowi co najmniej 80% najniższego zwykłego wynagrodzenia lub £ 2500 miesięcznie. Pracodawca może również zdecydować się na uzupełnienie pensji pracownika powyżej tej kwoty, ale nie jest zobowiązany do tego w ramach tego programu.

Przed uruchomieniem programu wydamy więcej wskazówek na temat tego, w jaki sposób pracodawcy powinni wykonać kalkulacje swoich wniosków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy oraz minimalne automatyczne składki emerytalne pracodawcy.

Pracownicy zatrudnieni na pełny i niepełny etat

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełny i niepełny etat rzeczywiste wynagrodzenie pracownika przed opodatkowaniem na dzień 28 lutego powinno zostać wykorzystane do obliczenia 80%. Opłaty, prowizje i premie nie będą uwzględnione.

Pracownicy, których wynagrodzenie jest zmienne

Jeśli pracownik był zatrudniony (lub zatrudniony przez firmę zajmującą się zatrudnieniem) przez pełne dwanaście miesięcy przed złożeniem wniosku, można się ubiegać o wyższe wypłaty:

 • zarobków za ten sam miesiąc z poprzedniego roku
 • średnich miesięcznych zarobków z roku podatkowego 2019-20

Jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż rok, możesz się ubiegać o średnią miesięcznych zarobków od momentu rozpoczęcia pracy.

Jeśli pracownik rozpoczął pracę dopiero w lutym 2020 roku, złóż wniosek o zasiłek na podstawie obliczeń proporcjonalnych do dotychczasowych zarobków.

Kiedy już obliczysz wysokość wynagrodzenia, o które możesz się ubiegać, musisz następnie ustalić wysokość składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalne składki emerytalne pracodawcy, do których masz prawo.

Ubezpieczenie społeczne pracodawcy i składki emerytalne

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalnych automatycznych składek emerytalnych pracodawcy w imieniu swoich pracowników na nieodpłatnym urlopie (furlough).

Możesz ubiegać się o dofinansowanie od HMRC w celu pokrycia wynagrodzenia pracownika na nieodpłatnym urlopie (furlough), równego 80% najniższej regularnej pensji pracownika lub £2500 miesięcznie plus składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i minimalne automatyczne składki emerytalne pracodawcy na opłacenie tych wynagrodzeń.

Oprócz dotacji możesz zdecydować się na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia uzupełniającego. Składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i automatyczna składka na dodatkowe wynagrodzenie uzupełniające nie będą finansowane w ramach tego programu. Tak samo jak i żadne dobrowolne automatyczne składki rejestracyjne powyżej minimalnych obowiązkowych składek pracodawcy wynoszących 3% dochodu powyżej dolnej granicy kwalifikujących się zarobków (wynoszą £512 miesięcznie do 5 kwietnia i będą wynosić £520 miesięcznie od 6 kwietnia 2020 roku).

Krajowa godziwa płaca / Krajowe wynagrodzenie minimalne

Osoby mają prawo do krajowej płacy godziwej (NLW) / krajowego wynagrodzenia minimalnego (NMW) za przepracowane godziny.

W związku z tym pracownikom na nieodpłatnym urlopie (furlough), którzy nie pracują, należy wypłacić 80% ich niższej pensji lub £2 500 nawet jeśli w oparciu o ich zwykłe godziny pracy byłoby to poniżej NLW / NMW.

Jeśli jednak pracownicy są zobowiązani na przykład do ukończenia szkolenia online w czasie, gdy przebywają na urlopie nieodpłatnym (furlough), wtedy należy im zapłacić co najmniej NLW / NMW za czas spędzony na szkoleniu, nawet jeśli jest to ponad 80% ich wynagrodzenia, które będzie dotowane.

Czego będziesz potrzebował

Pracodawca powinien porozmawiać z pracownikami i wprowadzić zmiany do umowy w drodze porozumienia. Pracodawcy mogą potrzebować porady prawnej w tym procesie. Jeśli zaangażowana jest wystarczająca liczba pracowników, może być konieczne zaangażowanie się w proces konsultacji zbiorowych w celu uzyskania zgody na zmiany warunków zatrudnienia.

Aby zgłosić wniosek, będziesz potrzebować:

 • twój numer referencyjny PAYE
 • liczba pracowników na urlopie nieodpłatnym (furlough)
 • okres, na który składasz wniosek (data początkowa i końcowa)
 • żądana kwota (za minimalną długość urlopu nieodpłatnego (furlough) 3 tygodni)
 • twój numer konta bankowego i numer rozliczeniowy (sort code)
 • dane twojej osoby do kontaktu
 • twój numer telefonu

Musisz obliczyć kwotę, o którą się ubiegasz. HMRC zachowuje prawo do retrospektywnego audytu wszystkich aspektów twojego wniosku.

Wniosek

Możesz złożyć tylko jeden wniosek co najmniej co 3 tygodnie, czyli minimalny czas, na którym pracownik może przebywać na nieodpłatnym urlopie (furlough). Wnioski można składać z datą wsteczną do 1 marca, jeśli jest taka potrzeba.

Co zrobić po złożeniu wniosku

Jak tylko HMRC otrzyma twój wniosek i stwierdzi, że kwalifikujesz się do otrzymania dofinansowania, HMRC wypłaci środki za pośrednictwem płatności BACS na konto bankowe w Wielkiej Brytanii.

Powinieneś złożyć wniosek zgodnie z faktycznymi kwotami wynagrodzeń w punkcie, w którym prowadzisz swoją listę płac, lub przed zbliżającą się listą płac.

Musisz wypłacić pracownikowi całą otrzymaną dotację z tytułu wynagrodzenia brutto, od przyznanych pieniędzy nie można pobierać żadnych opłat. Możesz zdecydować się na uzupełniające wynagrodzenie dla pracownika, ale nie musisz.

Kiedy rząd zakończy program

Kiedy rząd zakończy program, musisz podjąć decyzję, w zależności od okoliczności, czy pracownicy mogą wrócić do swoich obowiązków.  Jeśli nie, konieczne może być rozważenie rozwiązania stosunku pracy (zwolnienia).

Pracownicy, którzy zostali wysłani na nieodpłatny urlop (furlough)

Pracownicy, którzy zostali wysłani na nieodpłatny urlop (furlough), mają takie same prawa jak poprzednio. Obejmuje to ustawowe prawo do zasiłku chorobowego, prawa macierzyńskie, inne prawa rodzicielskie, prawa związanego z nieuzasadnionym zwolnieniem z pracy oraz świadczenia z tytułu zwolnień.

Po zamknięciu programu przez rząd HMRC będzie nadal rozpatrywać pozostające wnioski.

Podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne pracowników

Płace pracowników na nieodpłatnym urlopie (furlough) będą jak zwykle podlegać podatkowi dochodowemu i ubezpieczeniu społecznemu. Pracownicy będą również płacić automatyczne składki rejestracyjne od kwalifikujących się zarobków, chyba że zrezygnują lub zaprzestaną oszczędzania w ramach programu emerytalnego.

Pracodawcy będą zobowiązani do płacenia składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń, a także automatycznych składek na poczet kwalifikujących się zarobków, chyba że pracownik zrezygnuje lub przestanie oszczędzać w ramach zakładowego programu emerytalnego.

Traktowanie podatkowe dotacji na utrzymanie miejsca pracy z powodu koronawirusa

Płatności otrzymywane przez przedsiębiorstwo w ramach programu mają na celu zrównoważenie kosztów uzyskania przychodu. Należy je zatem włączyć jako dochód do obliczenia przez firmę dochodu do opodatkowania dla celów podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z normalnymi zasadami.

Firmy mogą odliczać koszty zatrudnienia w normalny sposób przy obliczaniu zysków podlegających opodatkowaniu do celów podatku dochodowego i podatku dochodowego od osób prawnych.

Zachęcamy do uważnej lektury poniższego emaila. Znajdą w nim Państwo aktualną promocję obowiązującą od 8 do 30 czerwca 2018 oraz aktualne informacje podatkowo księgowe.

 

BREXIT

Do końca roku 2020 obowiązują wszystkie zasady, które funkcjonowały przed Brexitem. Termin ten może być przedłużony i będzie zależał od zawarcia porozumienia pomiędzy rządem UK i Unią Europejską. Gdy takie porozumienie zostanie zawarte zostaną Państwo poinformowani o jego treści.

Zachęcamy Państwa aby nie czekać do ostatniego dnia i już dziś wnioskować o poniższe dokumenty ( jeśli ktoś je potrzebuje ), ponieważ nie ma pewności, że możliwość ich wyrobienia zostanie zachowana po 2020 roku.

 1. Apostille 750 zł zamiast 1200 zł

 

Apostille to notarialne poświadczenie dokumentów firmowych. Dokument ten jest potrzebny np. do otwarcia konta w banku poza UK ( np. w Polsce ), jak również do nabycia udziałów w spółkach lub rejestracji oddziału lub firmy poza UK.

Cena obejmuje usługę notariusza i koszty wysyłki. Czas oczekiwania na Apostille wynosi 2 tygodnie.

 

 

 1. Certyfikat Rezydencji Podatkowej Firmy360 zł zamiast 600 zł ( przygotowanie i wysłanie wniosku )

 

Certyfikat może być pomocny dla Państwa kontrahentów spoza UK.

 

Co to jest numer Certyfikat?

Źródło: http://www.ducers.pl/oferta/ltd-od-a-do-z.html

 

Certyfikat rezydencji podatkowej firmy – podobnie jak certyfikat rezydencji osoby fizycznej dokument ten potwierdza, że dana firma jest rezydentem podatkowym w UK. O  taki dokument firma może zostać poproszona przez kontrahentów spoza UK, w sytuacji gdy firma sprzedaje im swoje usługi lub towary. Firma spoza UK, która nabywa np. usługę od firmy z UK, powinna poprosić o taki certyfikat, aby mieć pewność, że nie będzie musiała od takiej transakcji pobrać tzw. „podatku u źródła”. Biuro rachunkowe przygotowuje i wysyła do urzędu wniosek na prośbę Klienta.

 

 1. Karta EHIC0 GBP zamiast 30 GBP ( przygotowanie i wysłanie wniosku )

 

Co to jest karta EHIC?

Źródło: http://www.ducers.pl/oferta/ltd-od-a-do-z.html

 

Karta  EHIC – jest to karta zapewniająca opiekę medyczną w sytuacjach nagłych gdy osoba ubezpieczona w UK przebywa w innym kraju i musi skorzystać z pomocy medycznej. Karta zapewnia opiekę medyczną we wszystkich krajach UE (poza UK) oraz krajach EOG na zasadach obowiązujących ubezpieczonych w danym kraju. O kartę  EHIC mogą się starać jedynie osoby posiadające numer NIN. Zwykle jest wydawana do 2 tygodni. Biuro rachunkowe przygotowuje i wysyła do urzędu wniosek na prośbę Klienta.

 

 1. Numer NIN0 GBP zamiast 30 GBP ( umówienie spotkania )

 

Usługa skierowana jest do Klientów, którzy niedawno rozpoczęli działalność w UK i jeszcze nie dopełnili obowiązku wyrobienia numeru NIN jak również dla wszystkich innych właścicieli firm i Państwa pracowników, którzy numeru tego nie posiadają.

 

Co to jest numer NIN?

Źródło: http://www.ducers.pl/oferta/ltd-od-a-do-z.html

Numer NIN – jest to numer wydawany przez urząd służący do rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych. Aby otrzymać numer NIN, należy umówić się na spotkanie w Job Centre Plus a następnie udać się na nie w wyznaczonym miejscu i terminie. Urząd zawsze wyznacza spotkanie w JCP najbliższym miejscu zamieszkania. Do urzędu należy zabrać numer referencyjny spotkania, dowód osobisty lub paszport oraz ostatnie payslipy i umowę o pracę, jeśli już się je posiada. Czasami urząd przysyła list z dodatkową listą dokumentów, które należy zabrać. Spotkanie zwykle nie trwa dłużej niż 30 minut. W trakcie jego trwania urzędnik kseruje dostarczone dokumenty oraz zadaje pytania związane z pobytem w UK, planami na przyszłość, dotyczące miejsca zamieszania, pracy, częstości opuszczania UK lub działalności gospodarczej, jeśli się taką prowadzi. Biuro rachunkowe umawia spotkanie w JCP na prośbę Klienta (zawsze w asyście tłumacza j. angielskiego). Tłumaczenie organizuje JCP w miarę aktualnych możliwości, dlatego sporadycznie może się zdarzyć, że urząd tłumacza nie zapewni. W takim przypadku, jeśli Klient nie mówi po angielsku, urzędnik zwykle ogranicza się podczas spotkania jedynie do skserowania dokumentów i spotkanie się kończy. Klient, któremu umawiamy spotkanie, otrzymuje od nas datę i godzinę spotkania, adres JCP i numer referencyjny, który należy zabrać do urzędu. Po spotkaniu numer NIN zwykle jest wydawany do 4 – 6 tygodni.

Uwagi:

- Numer NIN powinien być wyrobiony w możliwie krótkim czasie po przybyciu do UK / rozpoczęciu pracy / rozpoczęciu prowadzenia działalności w UK, ponieważ jest on potrzebny do wielu czynności np. skorzystania ze służby zdrowia

- Wyrabianie numeru NIN po długim czasie od rozpoczęcia pracy / prowadzenia działalności może skutkować odmową jego wydania.

- Często odmowa wydania numeru NIN jest następstwem przekładania terminów umówionych spotkań / ich odwoływania lub niestawienia się w JCP na umówione spotkanie.

Więcej informacji na temat numeru NIN znajdą Państwo na naszej stronie pod adresem: http://www.ducers.pl/oferta/baza/nin/aplikowanie-o-numer-nin.html

Spotkanie ws. nadania numeru NIN jest umawiane na wniosek Klienta.

 1. Druk A10 GBP zamiast 60 GBP ( przygotowanie i wysłanie wniosku )

O druk ten najczęściej aplikują osoby oddelegowane do pracy za granicę oraz wszystkie inne, które potrzebują poświadczenia podlegania pod prawodawstwo UK

Druk A1 – jest to druk potwierdzający podleganie pod ustawodawstwo brytyjskie. O druk mogą wnioskować osoby posiadające numer NIN. W przypadku nieposiadania numeru NIN urząd często odrzuca aplikacje. W ostatnich latach HMRC zdecydowanie zaostrzył kryteria otrzymania tego druku. W przypadku prawie każdej aplikacji urząd zadaje szereg dodatkowych pytań. Biuro rachunkowe przygotowuje i wysyła do urzędu wniosek na prośbę Klienta. Procedura wyrabiania jest podobna jak ta opisana przy Druku S1( źródło: zakładka http://www.ducers.pl/oferta/ltd-od-a-do-z.html )  jednak czas oczekiwania może być dłuższy. Minimalny czas oczekiwania na druk to 76 dni roboczych ( praktycznie od dłuższego czasu termin ten jest o wiele dłuższy ponieważ urzędy dokładnie weryfikują czy osoba wnioskująca jest uprawniona do otrzymania druku ). Niestety urząd bardzo często odmawia wydania druku, dlatego tak ważne jest prawidłowe sporządzenie wniosku i udzielenie w terminie odpowiedzi na zadane pytania. W niektórych przypadkach możliwe jest ustalenie tymczasowego ustawodawstwa UK przez inne państwo członkowskie UE. W takim przypadku to drugie Państwo potwierdza je we własnym zakresie. W ostatnim czasie urząd znacznie ograniczył wydawanie druków A1 za okresy wsteczne dlatego jeśli jesteście Państwo w sytuacji, w której wskazane jest posiadanie tego druku należy zgłosić się do nas z prośbą o przygotowanie wniosku o ten druk za okres bieżący i każdy kolejny po zakończeniu okresu obowiązywania druku.

Więcej informacji na temat Druku A1 znajdą Państwo na naszej stronie pod adresem: http://www.ducers.pl/oferta/baza/druk-a1-formularz-a1-form.html

 

Przy okazji pragniemy Państwu przypomnieć, że wszelkie zmiany, które powstały w nowym roku podatkowym znajdują się na naszej stronie pod adresem: http://www.ducers.pl/aktualne-wskazniki-uk-anglia.html

 

Najważniejsze zmiany to podniesienie progu zwolnienia z NIC do 8632 GBP rocznie, podniesienie progu zwolnienia z podatku pracownika do 12 500 GBP rocznie oraz zachowanie progu obowiązku rejestracji do VAT  85 000 GBP rocznie.

 

Zachęcamy Państwa do lektury całej bazy wiedzy ponieważ publikujemy w niej wszystkie istotne przepisy i ich zmiany oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo pod adresami:

 

Cała Baza Wiedzy:

http://www.ducers.pl/oferta/baza.html

 

Aktualne Wskaźniki na dany rok podatkowy:

http://www.ducers.pl/aktualne-wskazniki-uk-anglia.html

 

Kompendium Przedsiębiorcy:

http://www.ducers.pl/oferta/ltd-od-a-do-z.html

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

http://www.ducers.pl/oferta/baza/najczestsze-pytania-faq.html

 

Osoby zainteresowane mogą również poprzez zgłoszenie mailowe poprosić o wysyłanie istotnych zmian w formie mailowej.