Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Zapomoga pogrzebowa 

Zapomoga pogrzebowa

Funeral payments

 

1.      Wstęp

2.      Co dostaniesz

3.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.      Jak się o nią starać

 

1. Wstęp

Możesz otrzymać Zapomogę pogrzebową, jeśli uzyskujesz niskie dochody i potrzebujesz pomocy finansowej przy organizacji pogrzebu.

To jaką kwotę otrzymasz zależy od Twojej sytuacji życiowej oraz od tego czy spełniasz pewne kwalifikacje.

Spłaty

Zwykle musisz oddać pieniądze, które dostaniesz od osoby zarządzającej majątkiem zmarłego (jeśli istnieje).

Na majątek składają się zarówno pieniądze jak i nieruchomości lecz nie może to być dom lub osobiste rzeczy pozostawione wdowie/wdowcowi.

 

2. Co dostaniesz

To jaką kwotę otrzymasz zależy od Twojej sytuacji życiowej.

Zapomogą pogrzebową możesz opłacić:

 • opłaty pogrzebowe oraz prawa do specjalnego miejsca pochówku
 • opłaty kremacyjne, zawierające koszt certyfikatu wydanego przez lekarza
 • aż do 700£ na wydatki pogrzebowe, np. na przedsiębiorcę pogrzebowego, kwiaty, trumnę
 • organizacje transportu lub podróży na pogrzeb
 • koszty przetransportowania ciała w Wielkiej Brytanii – ale tylko za tę część trasy, która ma powyżej 50 mil (ok. 80,5 km)

Jeśli zmarły posiadał opłacony plan pogrzebowy (pre-paid funeral plan), otrzymasz zapomogę tylko za rzeczy nie uwzględnione w planie.

Listę rzeczy, które mogą zostać uwzględnione w zapomodze pogrzebowej znajdziesz w formularzu SF200.

Jak są wypłacane pieniądze

Zwykle, jeżeli przedsiębiorca pogrzebowy nie dostał zapłaty, pieniądze z zapomogi są wypłacane bezpośrednio jemu.

W przypadku gdy przedsiębiorca pogrzebowy został już opłacony, pieniądze dostajesz Ty, np. przelewane są na podane konto.

 

3. Sprawdź czy się kwalifikujesz

Aby otrzymać zapomogę pogrzebową musisz być osobą odpowiedzialną za pogrzeb i:

 • zgłosić się w odpowiednim czasie
 • otrzymywać określone benefity i ulgi podatkowe
 • zapoznać się z zasadami dotyczącymi Twoich relacji ze zmarłym

Zasady są inne kiedy osoba zmarła poza granicami Wielkiej Brytanii.

Kiedy należy się starać o zapomogę

Musisz złożyć wniosek do 3 miesięcy od pogrzebu. Możesz go złożyć nawet jeżeli czekasz na decyzję kwalifikacyjną odnośnie benefitu.

Zasady dotyczące Twoich relacji ze zmarłym

Musisz spełniać jedną z poniższych:

 • być partnerem zmarłego przed jego śmiercią
 • być bliskim krewnym lub przyjacielem zmarłego
 • rodzicem martwego noworodka po 24 tygodniu ciąży
 • rodzicem zmarłego dziecka poniżej 16 roku życia (lub do 20 nie uczącego się)

W przypadku gdy jeden z rodziców nie angażuje się w życie dziecka, ponosisz odpowiedzialność za dziecko a nieobecny rodzic musi dostać decyzję kwalifikacyjną odnośnie benefitu.

Świadczenia i ulgi podatkowe

Ty lub Twój partner musicie otrzymywać przynajmniej 1 z poniższych:

 • wsparcie dochodu, tzw. Income Support
 • zasiłek dla poszukujących pracy, tzw. Jobseeker’s Allowance
 • zasiłek dla pracujących, tzw. Employment and Support Allowance
 • dodatek emerytalny, tzw. Pension Credit
 • zasiłek mieszkaniowy, tzw. Housing Benefit
 • zasiłek za niepełnosprawność pełną lub częściową z Pracowniczej Ulgi Podatkowej, tzw. Working Tax Credit
 • jeden z dodatkowych elementów Dziecięcej Ulgi Podatkowej, tzw. Child Tax Credit
 • zasiłek uniwersalny, tzw. Universal Credit

To ile otrzymasz zależy od dostępnych w danej chwili pieniędzy, np. z firmy ubezpieczeniowej lub majątku zmarłego.

Jeżeli bliski krewny zmarłego nie otrzyma decyzji kwalifikacyjnej może nie dostać Zapomogi pogrzebowej.

 

4. Jak się o nią starać

W celu otrzymania zapomogi pogrzebowej należy wypełnić formularza SF200 lub zgłosić się telefonicznie. Musisz to zrobić w przeciągu 3 miesięcy od pogrzebu.

Jeśli mieszkasz w Irlandii Północnej sposób na zgłoszenie wniosku jest inny.

Co musisz wiedzieć

Musisz zgłosić się do 3 miesięcy od pogrzebu. Możesz go złożyć nawet jeżeli czekasz na decyzję kwalifikacyjną odnośnie benefitu.

Możesz zrobić to już przed pogrzebem jeśli posiadasz rachunek z zakładu pogrzebowego. Inne formy kwitów, kosztorysów nie są akceptowane.

Odwołania

Od niezadowalającej Cie decyzji możesz się odwołać.

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.