Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Podatek od benefitów z firmy 

Podatek od benefitów z firmy

Tax on company benefits

 

1.    Wstęp

2.    Podatek od samochodów służbowych

3.    Inne benefity, od których zapłacisz podatek

4.    Benefity zwolnione z podatku

5.    Ubezpieczenie społeczne a benefity

6.    Przechowywanie dokumentów i informowanie o zmianach

 

1. Wstęp

Jako pracownik płacisz podatek od 'benefitów' z firmy, takich jak: samochody, zakwaterowanie i pożyczki.

Twój pracodawca płaci należny podatek od Twojego wynagrodzenia poprzez system PAYE /Pay As You Earn – Płać tyle, ile zarabiasz/.

Kwota, którą płacisz zależy od rodzaju otrzymywanych benefitów i ich wartości. Jest ona wyliczana przez Twojego pracodawcę.

Niektóre benefity z firmy mogą być zwolnione z podatku, np. przedszkole, posiłki na stołówce.

Zwykle nie musisz płacić składek na ubezpieczenie od benefitów, jeśli tylko nie są wypłacane w gotówce.

W roku podatkowym 2017/2018 nie zapłacisz podatku od benefitów, jeśli zarobiłeś mniej niż 11500 GBP (wraz z wartością benefitów).

 

2. Podatek od samochodów służbowych

Zapłacisz podatek, jeśli Ty lub Twoja rodzina korzystacie z auta służbowego nie w celach związanych z pracą /m.in. dojeżdżacie nim do pracy/.

Płacisz podatek od wartości samochodu służbowego, która zależy od: jego ceny na rynku i rodzaju używanego paliwa. Jego wartość jest zredukowana, jeżeli:

 • używasz auta w niepełnym wymiarze godzin
 • częściowo opłacasz koszty jego utrzymania
 • posiada niską emisję CO2

Jeśli Twój pracodawca płaci za paliwo, z którego korzystasz prywatnie /nie w związku z pracą/, zapłacisz za nie podatek osobno.

Sprawdź lub aktualizuj informacje o opodatkowaniu samochodu służbowego

Zgłoś do HMRC /brytyjskiego urzędu skarbowego/ zmianę samochodu lub szczegółów dotyczących paliwa. Możesz sprawdzić lub aktualizwoać dane odnośnie opodatkowania samochodu służbowego online, np. jeśli:

 • otrzymasz samochód służbowy lub oddasz ten, który aktualnie posiadasz
 • Twój pracodawca zacznie lub przestanie płacić za paliwo, którego używasz w celach prywatnych

Jeśli zmiana dotyczy wartości samochodu, HMRC zaktualizuje Twój kod podatkowy, abyś opłacał odpowiednią stawkę.

 

3. Inne benefity, od których zapłacisz podatek

Płacisz podatek od wartości otrzymanego benefitu. Tę informację przekaże Ci Twój pracodawca.

Pożyczki

Płacisz podatek od nisko oprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek, które otrzymałeś od pracodawcy o wartości wyższej niż 10 000£.

Płacisz podatek od różnicy pomiędzy oprocentowaniem, które płacisz swojemu pracodawcy a oprocentowaniem według stawki Banku Anglii.

Możesz też zapłacić podatek, jeśli Twój pracodawca pożyczy pieniądze jednemu z Twoich krewnych.

Sprawdź jak Twój pracodawca wylicza podatek do odliczenia z Twojego wynagrodzenia.

Zakwaterowanie

Możesz zapłacić podatek, jeżeli Ty lub Twój krewny jest zakwaterowany w miejscu, które udostępnił mu Twój pracodawca.

To jak jest wyliczany podatek zależy od tego czy koszt zakwaterowania przekracza 75 000£.

Sprawdź jak Twój pracodawca wylicza podatek do odliczenia z Twojego wynagrodzenia.

Możesz nie zapłacić podatku, jeśli zostało Ci udzielone zakwaterowanie, abyś mógł wykonywać pracę lub wykonywać ją lepiej /np. rolnicy mieszkający na farmie/.

Ubezpieczenie zdrowotne

Zwykle płacisz podatek od kosztów dodatkowego ubezpieczenia, jeśli Twój pracodawca opłaca Ci ubezpieczenie zdrowotne.

Sprawdź jak Twój pracodawca wylicza podatek do odliczenia z Twojego wynagrodzenia.

Od swojego pracodawcy możesz otrzymać pewne nieopodatkowane benefity zdrowotne, np.:

 • ubezpieczenie zdrowotne podczas pracy za granicą
 • coroczne badania kontrolne

 

4. Benefity zwolnione z podatku

Możesz otrzymać pewne nieopodatkowane benefity z firmy, m.in.:

 • posiłki na stołówce
 • gorące napoje oraz wodę w pracy
 • służbowy telefon komórkowy
 • miejsce parkingowe przy miejscu pracy

Nieopodatkowane mogą być również firmowe imprezy świąteczne /bożonarodzeniowe/, jeśli cena za osobę nie przekracza 150£ i są one dostępne dla wszystkich pracowników.

Twój pracodawca może zagwarantować również nieopodatkowaną opiekę nad dzieckiem, m.in. vouchery na przedszkole.

 

5. Ubezpieczenie społeczne a benefity

Zwykle nie musisz płacić składek na ubezpieczenie od benefitów, jeśli tylko nie są wypłacane w gotówce.

Twój pracodawca zapłaci je za Ciebie.

Jednak jeżeli otrzymywane benefity wypłacane są w gotówce lub traktowane jak gotówka Twój pracodawca pobierze dodatkową kwotę za ubezpieczenie społeczne z Twojej pensji.

Przykładowo, jeśli Twój pracodawca daje Ci prezent, który możesz sprzedać, zapłacisz pewną kwotę za ubezpieczenie społeczne od wartości tego prezentu.

 

6. Przechowywanie dokumentów i raportowanie zmian

Na koniec każdego roku podatkowego Twój pracodawca przekaże Ci informacje dotyczące benefitów z firmy, które otrzymałeś, i o których został poinformowany Brytyjski Urząd Skarbowy /HMRC/. Prawdopodobnie dostaniesz kopię formularza P11D, który został wysłany do urzędu.

Musisz przechowywać te informacje przez 2 lata po zakończeniu roku podatkowego, do którego się one odnoszą.

Poinformuj HMRC o rozpoczęciu lub zakończeniu otrzymywania benefitów z miejsca pracy

Musisz powiadomić HMRC o jakichkolwiek benefitach, które Ty lub Twoja rodzina zaczęliście lub zakończyliście dostawać – nawet jeśli pracodawca zdążył już odprowadzić od nich podatek i składki na ubezpieczenie.

W przypadku samochodu służbowego powinieneś poinformować HMRC tylko kiedy zaczynasz go używać.

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.