Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Podatek dochodowy - stawki 

Podatek dochodowy i Kwota osobista

Income Tax rates and allowances

 

1.      Aktualne stawki

2.      Poprzedni rok podatkowy

3.      Dochód powyżej 100 000£

 

1. Aktualne stawki

Wysokość podatku dochodowego jaką płacisz zależy od kwoty opodatkowanego dochodu ponad ‘Osobistą kwotę wolną od podatku’ (Personal Allowance) oraz jaka część tej kwoty wchodzi w konkretną skalę podatkową. Aktualny rok podatkowy obowiązuje od 6 kwietnia 2017 do 5 kwietnia 2018.

Kwota osobista

Dla większości obywateli ‘Osobista kwota wolna od podatku’ wynosi 11 500£.

Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ może być wyższa, jeżeli ubiegasz się o ulgę podatkową dla małżeństw (Marriage Allowance) lub ‘Osobistą kwotę wolną od podatku dla osoby niewidomej' (Blind Person’s Allowance).

Stawki podatku dochodowego

Grupa

Dochód podlegający opodatkowaniu

Stawka podatku

Osobista kwota wolna od podatku (Personal Allowance)

Do 11 500 £

0%

Stawka podstawowa

Od 11 501 £ do 45 000 £

20 %

Stawka wyższa

Od 45 001 £ do 150 000 £

40 %

Stawka dodatkowa

Ponad 150 000 £

45 %


Przykład

Zarabiasz 35 000£ (kwoty opodatkowanego dochodu) a Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ wynosi 11 500£. Płacisz więc stawkę podstawową 20% z 23 500£ (35 000£ minus 11 500£). 

 

Jeżeli jesteś zatrudniony lub pobierasz emeryturę

Możesz zalogować się na swoje osobiste konto podatkowe, aby:

  • Sprawdzić swoją ‘Osobistą kwotę wolną od podatku’
  • Oszacować wysokość podatku, który zapłacisz w roku podatkowym

Ulgi podatkowe od odsetek od oszczędności i dywidend

Zarówno w zakresie odsetek od oszczędności, jak i dywidend (w przypadku gdy posiadasz udziały w spółce ) ma zastosowanie kwota wolna od podatku. Wszelkie odsetki lub dywidendy przekraczające daną kwotę są opodatkowane.

Niższy podatek dochodowy

Sprawdź czy kwalifikujesz się do ubiegania się o Ulgi podatkowe ( Income Tax reliefs ).

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim bądź partnerskim

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową dla małżeństw ( Marriage Allowance ) w celu obniżenia podatku dochodowego Twojego partnera, jeżeli Twój dochód nie przekracza ‘Osobistej kwoty wolnej od podatku’.

Jeżeli Ty, Twój małżonek lub partner urodził się przed 6 kwietnia 1935 r., możesz starać się o Świadczenie dla małżeństw (Married Couple’s Allowance), aby obniżyć swój podatek.

2. Poprzedni rok podatkowy

2016/2017

Poprzedni rok podatkowy obowiązywał od 6 kwietnia 2016 r. do 5 kwietnia 2017 r. Kwota osobista za tamten rok wynosiła 11 000£.

Kwota podatku

Kwota opodatkowanego dochodu ponad

‘Osobistą kwotę wolną od podatku’

Stawka podstawowa 20%

0£ do 32 000£

Większość osób zaczyna płacić stawkę podstawową od przychodu ponad 11 000£

Stawka wyższa 40%

32 001£ do 150 000£

Większość osób zaczyna płacić stawkę wyższą od przychodu ponad 43 000£

Stawka dodatkowa 45%

Ponad 150 000£

 

Przykład

Zarabiasz 35 000£ (kwoty opodatkowanego dochodu) a Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ wynosi 11 000£. Płacisz więc stawkę podstawową 20% z 24 000£ (35 000£ minus 11 000£).

Różne kwoty osobiste

Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ może być niższa, jeżeli Twój dochód przekroczył 100 000 £, bądź wyższa, jeżeli korzystasz z ulgi podatkowej dla małżeństw ( Marriage Allowance ) lub ‘Osobistej kwoty wolnej od podatku dla osoby niewidomej' (Blind Person’s Allowance) albo urodziłeś się przed 6 kwietnia 1938 r.

Urodzeni przed 6 kwietnia 1938 r.

Jeżeli urodziłeś się przed 6 kwietnia 1938 r.

Dochód

‘Osobista kwota wolna od podatku’ 2015/2016

0£ do 27 699£

10 660£

27 700£ do 27 819£

Kwota pomiędzy 10 660£ a 10 600£.

Kwota 10 660£ obniża się o 1£ za każde 2£ Twojego dochodu netto  powyżej 27 700£.

27 820£ do 100 000£

10 600£

 

Wcześniejsze lata podatkowe

'Kwota osobista' zmienia się co roku.

 

3. Dochód powyżej 100 000£

Twoja ‘Osobista kwota wolna od podatku’ obniża się o 1£ za każde 2£ Twojego dochodu netto powyżej 100 000£. Oznacza to, że Twoja ‘Osobista kwota’ wyniesie 0£, jeśli osiągniesz dochód 123 000£ lub więcej. 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.