Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Zasiłek na dziecko po 16 roku życia 

Zasiłek na dziecko po ukończeniu 16 lat

Child Benefit when your child turns 16

 

Zasiłek na dziecko jest wypłacany do 31 sierpnia dokładnie lub po dacie szesnastych urodzin twojego dziecka w przypadku gdy dziecko nie kontynuuje edukacji. Kontynuacja wypłaty zasiłku następuje, gdy dziecko kontynuuje edukację, ale należy zgłosić tę informację do Biura ds. zasiłków na dziecko (Child Benefit Office).

W ostatnim roku nauki Twojego dziecka otrzymasz list z zapytaniem o jego dalsze plany edukacyjne.

Edukacja

Edukacja Twojego dziecka musi być pełnowymiarowa, tzn. składać się przynajmniej z 12 godzin tygodniowo spędzonych w szkole lub z uczestnictwa w kursach związanych z pracą, np.:

 • szkoły średnie poziomu A lub podobne – np. Pre-U lub z maturą międzynarodową
 • szkockie szkoły średnie (Scottish Highers)
 • Zasadnicze Szkoły Zawodowe (NVQ) do 3. poziomu
 • nauka w domu – w przypadku gdy rozpoczęła się przed 16 rokiem życia dziecka
 • praktyki zawodowe w Anglii

Nie mogą to być płatne kursy związane z zatrudnieniem ani też szkolne stypendia, np. od szkół wyższych lub BTEC Higher National Certificate.

Poinformuj Biuro ds. zasiłków na dziecko (Child Benefit Office), jeżeli Twoje dziecko:

 • kontynuuje edukację
 • kończy edukację

Twoje dziecko musi zapisać się do ww. szkoły przed ukończeniem 19 lat.

Edukacja dodatkowa

Edukacja dodatkowa musi być bezpłatna i może zawierać:

 • dostęp do praktyk i kursów w Walii
 • programy zwiększające szanse na zatrudnienie w Szkocji (Employability Fund, Get Ready for Work), jeżeli rozpoczęły się przed 1 kwietnia 2013
 • programy dodatkowe (Training for Success, Pathways to Success or Collaboration, Innovation Programme) w Irlandii Północnej

Nie mogą to być kursy, które składają się na umowę dot. zatrudnienia.

Poinformuj Biuro ds. zasiłków na dziecko (Child Benefit Office), jeżeli Twoje dziecko:

 • kontynuuje edukację dodatkową
 • kończy edukację dodatkową

Twoje dziecko musi zapisać się na edukację dodatkową przed ukończeniem 19 lat.

Czasowe przerwy w edukacji

Poinformuj Biuro ds. zasiłków na dziecko o chwilowych przerwach w edukacji Twojego dziecka, np. kiedy zmienia szkołę. Wciąż możesz otrzymywać zasiłek na dziecko podczas tej przerwy.

Co gdy dziecko kończy edukację lub praktykę

Gdy Twoje dziecko kończy edukację lub praktykę zasiłek przestanie być wypłacany na koniec lutego, marca, sierpnia lub listopada (którykolwiek miesiąc wystąpi wcześniej).

Staraj się o przedłużenie zasiłku

Możesz otrzymywać zasiłek na dziecko jeszcze do 20 tygodni (jest to tzw. przedłużenie) w przypadku gdy Twoje dziecko kończy edukację lub praktykę i albo:

 • zarejestrowało się w lokalnym biurze karier (lub podobnej organizacji w Irlandii Północnej, Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Księstwie Liechtensteinu)
 • wstąpiło do sił zbrojnych

Wniosek o przedłużenie można składać przez internet, telefonicznie lub drogą pocztową.

Aby Twoje dziecko zostało zakwalifikowane, musi:

 • mieć 16 lub 17 lat
 • pracować mniej niż 24 godziny tygodniowo
 • nie pobierać określonych zasiłków/benefitów (np. wsparcia dochodu - Income Support)

Musisz być uprawiony do otrzymywania zasiłku na dziecko zanim ukończy edukację i starać się o przedłużenie 3 miesiące przed jej zakończeniem.

Inne sposoby na zgłoszenie

Wszelkie plany lub zmiany dot. Twojego dziecka możesz zgłaszać drogą telefoniczną lub pocztową. 

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.