Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Składki podczas pracy za granicą 

Składki na ubezpieczenie społeczne,

gdy pracujesz poza granicami Wielkiej Brytanii

National Insurance contributions when you work outside the UK

 

1.      Brytyjskie ubezpieczenie społeczne

2.      Pracownicy i pracodawcy

3.      Osoby samozatrudniające się

4.      Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne i jak je opłacać z zagranicy

5.      Marynarze

6.      Złóż wniosek o oświadczenie emerytalne podczas pobytu za granicą

7.      Niezbędne formularze

8.      Świadczenia państwowe

Jeżeli pracujesz lub mieszkasz za granicą składki na ubezpieczenie społeczne mogą być zagrożone. Możliwe, że będziesz musiał zgłosić się do systemu socjalnego danego kraju lub będziesz musiał opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne. Zależy to od tego gdzie pracujesz, co robisz i przez jak długo.

 

1. Brytyjskie ubezpieczenie społeczne

Brytyjski Urząd Skarbowy (HM Revenue and Customs – HMRC) może Cię poinformować jakiej wysokości składki powinieneś płacić za okres, w którym pracowałeś lub będziesz pracować poza granicami Wielkiej Brytanii jako zatrudniony lub samozatrudniony pracownik.

Jeżeli musisz płacić składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne za okres kiedy pracujesz poza granicami Wielkiej Brytanii, wówczas w zależności od kraju, w którym przebywasz, HMRC przekaże Ci certyfikat. Oznacza to, że będziesz musiał opłacać składki do innego krajowego ubezpieczyciela:

 • dla krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego HMRC przekaże Ci certyfikat A1 lub w niektórych przypadkach E101 lub E102
 • dla kraju, z którym Wielka Brytania ma umowę o zabezpieczeniu społecznym (oprócz Nowej Zelandii) HMRC przekaże Ci certyfikat odpowiedni dla danego kraju

Powinieneś starać się o wydanie dokumentu przed wyjazdem za granicę. Istnieje jednak możliwość wydania dokumentu z datą wsteczną, ale im wcześniej postarasz się o jego wydanie, tym łatwiej i szybciej HMRC zgromadzi potrzebne dokumenty. Uchroni Cię to przed nieprzewidzianymi komplikacjami, które przydarzyłyby się w przypadku gdybyś zaczął pracować za granicą długo przed staraniem się o ten dokument.

 

2. Pracownicy i pracodawcy

Jeżeli jesteś pracownikiem lub pracodawcą przeczytaj informacje na temat podstawowych zasad dot. ubezpieczenia społecznego dla osób pracujących za granicą.

Ubezpieczenie społeczne dla osób wyjeżdżających za granicę

Specjalne zasady obowiązują osoby, które pracują za granicą. Oznacza to, że muszą one opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. W wielu krajach, w których kontunuujesz korzystanie ze schematu brytyjskiego, możesz być zwolniony z opłacania składek.

Poczytaj o zasadach dotyczących świadczeń społecznych w Unii Europejskiej, które weszły w życie z dniem 1 maja 2010 r.

 

3. Osoby samozatrudnione

Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną poczytaj o podstawowych zasadach dot. ubezpieczenia społecznego dla osób pracujących za granicą.

 

4. Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne i jak je opłacać z zagranicy

HMRC może udzielić Ci informacji czy możesz opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne za okres spędzony poza granicami Wielkiej Brytanii i jaka będzie ich wysokość.

Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne mogą Ci zapewnić otrzymanie emerytury lub innych świadczeń państwowych.

Istnieją specjalne porozumienia na temat świadczeń w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w krajach, z którym Wielka Brytania ma umowę o zabezpieczeniu społecznym. Istnieją broszury, które opisują te sytuacje – HMRC radzi, abyś przeczytał je zanim zdecydujesz się płacić. Dowiedz się więcej na temat dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz jak je opłacać.

Ubezpieczenie społeczne a wyjazd za granicę

Istnieje możliwość opłacania brytyjskiego ubezpieczenia społecznego podczas pracy za granicą w zależności od tego gdzie i jak długo pracujesz.

Chronisz swoją emeryturę oraz inne świadczenia i zasiłki państwowe, jeżeli opłacasz ubezpieczenie podczas pobytu za granicą.

Praca w Europie

Jeżeli pracujesz dla pracodawcy w krajach EOG lub Szwajcarii, zwykle opłacasz składki na ubezpieczenie w danym kraju (nie w Wielkiej Brytanii). Oznacza to, że:

 • obowiązują Cię prawa związane z tamtejszym ubezpieczeniem społecznym i będziesz mógł korzystać z obowiązujących tam świadczeń, zasiłków
 • Twoje prawo do świadczeń w Wielkiej Brytanii (np. emerytury) może być naruszone, jeżeli będziesz miał luki w opłacaniu składek na ubezpieczenie

Jeżeli Twój brytyjski pracodawca wysyła Cię do pracy za granicą tylko tymczasowo (do 2 lat), będziesz mógł dalej opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne – wówczas nie musisz opłacać składek w danym kraju. Zapytaj swojego pracodawcę czy obowiązuje Cię ta zasada.

Jeżeli sam się zatrudniasz

Prawdopodobnie będziesz musiał opłacać składki w Wielkiej Brytanii, jeżeli jesteś:

 • zwykle samozatrudniony (self-employed) w Wielkiej Brytanii
 • pracujący tymczasowo za granicą (do 2 lat)

Jeżeli spełniasz któryś z powyższych warunków, wówczas nie musisz płacić składek w kraju, w którym pracujesz.

Wypełnij formularz CA3837 i wyślij na adres podany na pierwszej stronie.

Pracujesz w krajach, z którymi Wielka Brytania ma podpisane obustronne porozumienie o ubezpieczeniu społecznym

Jeżeli zaczynasz pracę dla pracodawcy w kraju, posiadającym umowę z Wielką Brytanią, zwykle opłacasz składki w tym kraju, zamiast składek brytyjskich.

Lista krajów znajduje się poniżej.

Możesz dalej opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie zamiast płacić je w kraju, w którym pracujesz, ale tylko w przypadku gdy zostałeś tam wysłany do pracy tymczasowo. Twój pracodawca powie Ci czy się kwalifikujesz i przekaże Ci potrzebne formularze.

Ta sytuacja może zaważyć na losach Twojego prawa do opieki zdrowotnej i innych świadczeń – zapytaj swojego pracodawcę o więcej szczegółów.

Jeżeli sam się zatrudniasz

Będziesz mógł nadal opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne, jeżeli jesteś:

 • zwykle samozatrudniony (self-employedw Wielkiej Brytanii
 • pracujący tymczasowo za granicą

Jeżeli spełniasz któryś z powyższych warunków, wówczas nie musisz płacić składek w kraju, w którym pracujesz.

Skontaktuj się z brytyjskim Urzędem Skarbowym poprzez formularz CA9107.

Pracujesz w każdym innym kraju

Kontynuujesz opłacanie składek na brytyjskie ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 52 tygodnie pobytu za granicą (w przypadku gdy pracujesz dla pracodawcy spoza EOG, Szwajcarii i krajów, które mają podpisane porozumienie z Wielką Brytanią), jeżeli spełniasz 3 poniższe warunki:

·         Twój pracodawca ma siedzibę firmy w Wielkiej Brytanii

·         pochodzisz z Wielkiej Brytanii

·         mieszkałeś w Wielkiej Brytanii tuż przed rozpoczęciem pracy za granicą

Jeżeli sam się zatrudniasz

Nie musisz opłacać składek na ubezpieczenie klasy 2., ale możesz kontynuować opłacanie ubezpieczenia, jeżeli chcesz chronić swoje świadczenie emerytalne i prawo do innych świadczeń, tak długo jak będziesz spełniał konkretne warunki. Skontaktuj się z brytyjskim Urzędem Skarbowym, by sprawdzić czy się kwalifikujesz.

Jeżeli pracujesz dla rządu brytyjskiego lub sił zbrojnych

Zwykle opłacasz składki na brytyjskie ubezpieczenie, jeżeli pracujesz za granicą i spełniasz jedno z poniższych:

 • jesteś urzędnikiem lub pracownikiem rządu
 • pracujesz w ambasadzie, konsulacie lub placówce dyplomatycznej – lub pracujesz dla kogoś, kto pracuje w którejś z nich
 • pracujesz dla królewskich sił zbrojnych

Dobrowolne składki  na brytyjskie ubezpieczenie

Jeżeli się kwalifikujesz, możesz opłacać dobrowolne składki, które będą się liczyły do Twojej emerytury państwowej oraz innych świadczeń i zasiłków po powrocie do Wielkiej Brytanii.

Dobrowolne składki opłacane z zagranicy nie pokrywają kosztów opieki zdrowotnej  w kraju, w którym obecnie mieszkasz.

 

5. Marynarze

Jeżeli jesteś marynarzem i jesteś lub byłeś zatrudniony na podstawie umowy o usługi jako:

 • kapitan lub członek załogi poduszkowca
 • kapitan, członek załogi lub oficer radiowy na statku
 • pracownik nieetatowy – osoba pracująca na pokładzie statku w innym charakterze, np.:

-        praca nad statkiem, dla załogi lub pasażerów, ładunków lub poczty przewożonych na statku

-        umowa o pracę została zawarta w Wielkiej Brytanii i ma zastosowanie w całej lub części podróży

 

6. Złóż wniosek o oświadczenie emerytalne podczas pobytu za granicą

HMRC nie wystawia już informacji na temat emerytur. Możesz sprawdzić czy posiadasz luki w ubezpieczeniu i czy naruszą one wysokość Twojej emerytury, prosząc o wystawienie Wyliczenia emerytalnego.

Więcej informacji udzieli Centrum ds. emerytur (Future Pension Centre).

 

7. Niezbędne formularze

Formularz

Opis

Zagraniczne ubezpieczenie społeczne

(Social Security Abroad)

formularz NI38

Broszura ta może okazać się bardzo pomocna. Zawiera szczegóły dotyczące ubezpieczenia społecznego, w przypadku gdy nie wybierasz się ani do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ani do Szwajcarii, ani do krajów, z którymi Wielka Brytania ma umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Kwestionariusz pracowniczy – dla pracowników pracujących w krajach EOG lub tych, z którymi Wielka Brytania ma umowę o zabezpieczeniu społecznym.

formularz CA3821

Dla pracowników, których pracownicy wybierają się do pracy w krajach EOG. Jeżeli nie aplikowałeś o elektroniczny dokument w przeszłości musisz wypełnić i odesłać formularz CA3821, w którym zawrzesz informacje o swojej firmie.

Pracownicy tymczasowo oddelegowani do pracy w krajach EOG

formularz CA3822

 

Wniosek o certyfikat A1 lub E101 w przypadku gdy pracownicy będą pracować za granicą. Jeżeli tymczasowo oddelegowujesz swojego pracownika do pracy w krajach EOG, musisz wypełnić formularz CA3822 osobno dla każdego pracownika. Odeślij wypełnione formularze na adres podany na pierwszej stronie formularza. Podane informacje z formularza CA3822 zostaną wykorzystane do sprawdzenia czy dany pracownik może dalej opłacać składki na ubezpieczenie podczas pracy za granicą. Jeżeli pracownik będzie wciąż opłacał składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne zostanie wystawiony elektroniczny formularz A1 lub E101.

Uwaga: wszystkie nowe firmy muszą złożyć Kwestionariusz pracowniczy CA3821.

Samozatrudnieni, pracujący tymczasowo w krajach EOG

formularz CA3837

Złóż wniosek o certyfikat A1 lub E101. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba samozatrudniająca się, zamierzasz pracować w kraju EOG i chcesz dalej opłacać składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne, wypełnij formularz CA3837 i odeślij go na adres podany na początku formularza. Jeśli będziesz mógł dalej opłacać składki na ubezpieczenie, otrzymasz elektroniczny dokument A1 lub E101.

Pracujący w dwóch lub więcej krajach EOG

formularz CA8421

Złóż wniosek o certyfikat  A1 lub E101, w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w dwóch lub więcej krajach EOG.

formularze

CA8450 i CA8451

Te formularze zostały wycofane, ponieważ nie ma osobnych postanowień pomiędzy Unią Europejską a krajami, z którymi Wielka Brytania ma podpisane wzajemne porozumienie, dotyczących wykonawców i artystów. Złożenie wniosku o elektroniczny dokument A1 lub E101, powinien odbyć się poprzez jeden z poniższych formularzy:

CA3822 – dla pracowników, którzy wyjeżdżają do krajów EOG lub Szwajcarii.

CA3837 – dla samozatrudnionych, wyjeżdżających do krajów EOG lub Szwajcarii.

CA8421 – dla osób zatrudnionych lub samozatrudnionych, pracujących w 2 lub więcej krajach EOG

CA9107 - dla osób zatrudnionych lub samozatrudnionych, wyjeżdżających do pracy w kraju, z którym Wielka Brytania ma podpisane wzajemne porozumienie

Wniosek o opiekę medyczną świadczoną w krajach EOG

formularz CA8454

Wniosek o elektroniczny dokument S1 lub E106, E109 lub inny elektroniczny formularz związany z opieką zdrowotną.

Wniosek o Certyfikat kontynuacji odpowiedzialności dla krajów wzajemnego porozumienia (Certificate of Continuing Liability for Reciprocal Agreement countries)

formularz CA9107

Dla osób zatrudnionych lub samozatrudnionych, wyjeżdżających do pracy w kraju, z którym Wielka Brytania ma podpisane wzajemne porozumienie. Jeżeli jesteś pracodawcą i wcześniej nie aplikowałeś o wydanie certyfikatu, musisz jeszcze wypełnić i odesłać formularz CA3821, w którym zawrzesz informacje o swojej firmie.

 

Możesz poprosić o wydanie dodatkowych broszur informacyjnych, których nie można pobrać ze strony internetowej, poprzez wypełnienie formularza 'Pozostałe informacje'.

 

8. Świadczenia państwowe

Jeżeli przebywasz za granicą i chcesz zasięgnąć informacji w sprawie świadczeń państwowych, skontaktuj się z Wydziałem Pracy i Emerytur.

Jeśli zamierzasz przeprowadzić się lub mieszkasz w jednym z krajów EOG (lista krajów poniżej), a wcześniej pracowałeś w Wielkiej Brytanii, możesz złożyć wniosek o świadczenia państwowe w danym kraju. Sładki na ubezpieczenie społeczne, które opłacałeś w Wielkiej Brytanii mogą pomóc Ci w złożeniu wniosku.

Jeżeli administracja danego kraju potrzebuje danych, dotyczących Twoich składek na ubezpieczenie społeczne w celu rozpatrzenia Twojego wniosku, skontaktuje się z Urzędem ds. składek na ubezpieczenie i pracodawców (HMRC National Insurance Contributions & Employer Office – NIC&EO).

We własnym imieniu możesz starać się o:

 • certyfikat U1 (lub E301 jeżeli nie pochodzisz z krajów EOG, lub będziesz składał wniosek w Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Księstwie Liechtensteinu), który pomoże w złożeniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych w jednym z krajów EOG. Dokument zawiera informacje o okresie, w którym zostały opłacone składki na ubezpieczenie, które mogą pomóc w złożeniu wniosku o zasiłek dla bezrobotnych za granicą. Dokument ukazuje wyłącznie okres potrzebny administracji danego kraju, w którym składasz wniosek. Może, więc nie zawierać pełnego okresu, kiedy przebywałeś w Wielkiej Brytanii.
 • pełne oświadczenie o ubezpieczeniu społecznym, które pokaże wszystkie składki, które opłaciłeś. Jest ono jednak tylko dla Twojej informacji i nie dołączasz go do wniosku o świadczenia państwowe.

Jeżeli potrzebujesz jednego z tych dokumentów wypełnij formularz CA3916 i wyślij go na adres podany na pierwszej stronie. W celu uniknięcia opóźnień, dołącz kopię Twojego ostatniego odcinka wypłaty oraz kopie certyfikatów końcoworocznych P60. Czasem zdarza się, że przed wysłaniem dokumentów będziesz musiał skontaktować się z pracodawcą, u którego pracowałeś w Wielkiej Brytanii.

Uwaga: Jeżeli nie pochodzisz z krajów EOG Twój wykaz ubezpieczenia społecznego nie może być dołączony do wniosku o świadczenia państwowe w Danii.

Zwróć uwagę, że Twój wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o zasady obowiązujące w danym kraju (nie te z Wielkiej Brytanii). Musisz też wiedzieć, że certyfikaty: U1 i E301 nie dają Ci natychmiastowego prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w krajach EOG.

Kraje, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia

Szwajcaria – nie jest członkiem EOG, ale zostało z nią zawarte porozumienie 1 czerwca 2002 r.; zasady Unii Europejskiej dot. zabezpieczeń społecznych w większości dotyczą Szwajcarii

 • Szwecja
 • Węgry
 • Włochy

Kraje, z którymi Wielka Brytania podpisała wzajemne porozumienie (Reciprocal Agreement countries):

 • Barbados
 • Bermudy
 • Bośnia i Hercegowina
 • Czarnogóra
 • Filipiny
 • Guernsey /wyspa/
 • Izrael
 • Jamajka
 • Japonia
 • Jersey /wyspa/
 • Jugosławia
 • Kanada
 • Korea
 • Macedonia
 • Mauritius
 • Nowa Zelandia
 • Serbia
 • Stany Zjednoczone
 • Turcja

 

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.