Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Nowa Emerytura Państwowa 

Nowa Emerytura Państwowa

The new State Pension

 

1.      Wstęp

2.      Kto się kwalifikuje

3.      Jak wnioskować

4.      Jak jest wyliczana

5.      Jeśli przynależałeś do funduszy emerytalnych w miejscu pracy, indywidualnego systemu emerytalnego lub emerytury dla interesariuszy 

6.      Twoje ubezpieczenie społeczne a emerytura państwowa

7.      Dziedziczenie lub zwiększenie emerytury od małżonka lub partnera

8.      Co w sytuacji gdy mieszkasz i pracujesz za granicą

 

1.      Wstęp

Nowa Emerytura Państwowa to stała płaca od państwa, o którą możesz się starać kiedy osiągniesz wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r.

Będziesz mógł pobierać emeryturę jeśli się kwalifikujesz i jesteś:

 • mężczyzną urodzonym dokładnie lub po 6 kwietnia 1951 r.
 • kobietą urodzoną dokładnie lub po 6 kwietnia 1953 r.

Jeśli osiągniesz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r., otrzymasz emeryturę na zasadach Podstawowej Emerytury Państwowej.

Wciąż możesz otrzymać emeryturę, nawet jeżeli pobierasz już emeryturę indywidualną (personal pension) lub emeryturę z miejsca pracy (workplace pension)

Ile możesz otrzymać

Nowa pełna emerytura będzie nie mniejsza niż 159,55£ tygodniowo. 

Dane z wykazu ubezpieczenia społecznego (National Insurance record) zostaną wykorzystane do ustalenia Twojej Nowej Emerytury Państwowej.

Potrzebujesz 10 lat pracy, by móc otrzymać jakąkolwiek nową emeryturę.

Kwota, którą dostaniesz, może być wyższa lub niższa w zależności od Twoich danych z wykazu ubezpieczenia społecznego. Emerytura będzie wyższa jeśli osiągniesz określoną kwotę Dodatkowej Emerytury Państwowej (Additional State Pension).

Możliwe, że będziesz musiał opłacić podatek od wypłacanej emerytury.

Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego

Nie musisz zaprzestać pracy kiedy osiągniesz wiek emerytalny, ale wówczas nie musisz już opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Możesz również starać się o elastyczny czas pracy.

 

2.      Kto się kwalifikuje

Możesz starać się o Nową Emeryturę Państwową jeśli jesteś:

 • mężczyzną urodzonym dokładnie lub po 6 kwietnia 1951 r.
 • kobietą urodzoną dokładnie lub po 6 kwietnia 1953 r.

Najwcześniej możesz otrzymać emeryturę, kiedy osiągniesz wiek emerytalny.

Aby otrzymać jakąkolwiek emeryturę musisz mieć przepracowanych przynajmniej 10 lat wg wykazu ubezpieczenia społecznego (National Insurance record). Nie musi być jednak zachowana ciągłość w latach pracy.

Oznacza to, że przez 10 lat dotyczyła Cię przynajmniej jedna z poniższych:

·         pracowałeś i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne

·         otrzymywałeś ulgi ubezpieczenia społecznego, np. jako bezrobotny, chory lub jako rodzic czy opiekun

·         dobrowolnie płaciłeś składki na ubezpieczenie społeczne

W przypadku gdy mieszkałeś lub pracowałeś za granicą wciąż możesz otrzymywać nową emeryturę.

Do otrzymywania świadczenia kwalifikujesz się również, jeżeli płaciłeś obniżone składki jako mężatka lub wdowa (reduced rate contributions).

Odrocz swoją emeryturę

Nie musisz starać się o nową emeryturę od razu po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Odroczenie nowej emerytury oznacza, że możesz otrzymać wyższe świadczenie. Dodatkowe pieniądze będą wypłacane wraz z emeryturą (przykładowo co 4 tygodnie) i mogą podlegać opodatkowaniu.

Odroczenie emerytury może mieć wpływ również na Twoje benefity i ulgi podatkowe.

Ile pieniędzy dostaniesz

Będziesz musiał odroczyć emeryturę na przynajmniej 9 tygodni – wówczas Twoja emerytura wzrośnie o 1% na każde odroczone przez Ciebie 9 tygodni. Na tej zasadzie Twoja emerytura będzie mogła wzrosnąć o 5,8% za każdy pełny odroczony rok.

Przykład:

Otrzymujesz niepełne świadczenie emerytalne, np. 120£ tygodniowo.

Oznacza to, że Twoja emerytura wynosi 6240£ na rok.

Poprzez jej roczne odroczenie dodatkowo otrzymasz 360£ (czyli niecałe 5,8% z 6240£).

 

Po złożeniu wniosku o ponowne przeliczenie, dodatkowa kwota, którą otrzymasz ze względu na odroczenie będzie co roku wzrastała. 

Jeśli przeprowadzisz się za granicę

Takie same zasady dotycza, jeśli mieszkasz:

 • w Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym 
 • na Gibraltarze lub Szwajcarii
 • w kraju, z którym Wielka Brytania ma zawarte porozumienia socjalne

Jeśli mieszkasz w innym kraju, będą Cię obowiązywały inne zasady. Kwota dodatkowa, którą otrzymasz za odroczenie będzie wyliczana na podstawie stawki emerytury państwowej z daty późniejszej:

 • osiągnięcia wieku emerytalnego
 • przeprowadzki za granicę

Kwota dodatkowa, o którą będziesz wnioskować nie wzrośnie w późniejszym czasie.

 

3.      Jak wnioskować

Nie otrzymasz Nowej Emerytury Państwowej automatycznie - musisz o nią wnioskować. Powinieneś otrzymać list 4 miesiące przez osiągnięciem wieku emerytalnego, w którym znajdziesz niezbędne informacje.

Jeżeli nie otrzymałeś listu 3 miesiące przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zadzwoń na infolinię. Urzędnik omówi z Tobą co należy zrobić.

Są 4 sposoby wnioskowania:

 • online
 • telefonicznie
 • pobierając formularz emerytalny i przesyłając go do lokalnego biura emerytalnego
 • z zagranicy (wraz z Wyspami Normandzkimi i Wyspą Man)

Jeśli wnioskujesz z Irlandii Północnej, sposób wnioskowania jest inny.

Jeśli chcesz nadal pracować

Możesz wnisokować o emeryturę nawet jeśli nadal pracujesz. Masz jednak możliwość odroczenia, co może zwiększyć kwotę, którą będziesz otrzymywać. 

Wnioskowanie o emeryturę z Wyspy Man

Jeżeli kwalifikujesz się do otrzymywania emerytury państwowej z Wyspy Man, powinieneś złożyć dwa osobne wnioski emerytalne (w UK i na Wyspie).

Będziesz otrzymywał osobno emeryturę z Wielkiej Brytanii i osobno z Wyspy Man.

Nie możesz odroczyć emerytury z Wyspy Man po 6 kwietnia 2016 r.

 

4.      Jak jest wyliczana

Nowa Emerytura Państwowa jest obliczana na podstawie danych z wykazu ubezpieczenia społecznego (National Insurance record).

 

Ocena Twoich składek na ubezpieczenie społeczne oraz ulg sprzed 6 kwietnia 2016 r.

Twój wskaźnik emerytalny z wykazu ubezpieczenia społecznego sprzed 6 kwietnia 2016 wykorzystywany jest do obliczenia Twojej 'kwoty początkowej' ('starting amount'), która składa się na Nową Emeryturę Państwową.

Twoja kwota początkowa będzie opcją wyższą wybraną z poniższych:

 • kwota, którą dostałbyś wg starych zasad emerytalnych (dotyczących zarówno Podstawowej Emerytury Państwowej jak i Dodatkowej Emerytury Państwowej
 • kwota, którą dostałbyś w przypadku gdy Nowa Emerytura Państwowa już weszła w życie a Ty dopiero zaczynasz pracę

Twoja kwota początkowa będzie zawierała odliczenie, jeśli wystąpiłeś/wypisałeś się z państwowego systemu emerytalnego Dodatkowej Emerytury Państwowej (Additional State Pension). Mogłeś zostać wypisany, ponieważ np. pracowałeś w określonym miejscu pracy.

 

Co jeśli Twoja kwota początkowa jest niższa niż pełna Nowa Emerytura Państwowa

Będziesz mógł otrzymać wyższe świadczenie poprzez dodanie dodatkowych lat pracy do swojego wykazu ubezpieczenia społecznego po 5 kwietnia 2016 r. Możesz to zrobić aż do osiągnięcia pełnej emerytury lub osiągnięcia wieku emerytalnego – którakolwiek z tych sytuacji będzie pierwsza.

Każdy składkowy rok pracy wg wykazu ubezpieczenia społecznego po 5 kwietnia 2016 r. doda do Twojej emerytury ok. 4,56£ tygodniowo (tj. 159,55£ dzielone przez 35).

Przykład:

Twoja kwota początkowa wg wykazu ubezpieczenia społecznego przed 6 kwietnia 2016 r. wynosiła 120£ tygodniowo.

Posiadasz 5 dodatkowych lat pracy wg wykazu po 5 kwietnia 2016 r. (rok rocznie dodając Ci do emerytury 4,56£ na tydzień) czyli dostaniesz dodatkowo 22,79£ na tydzień.

W sumie otrzymujesz emerytury 142,79£ tygodniowo.

 

Jeśli Twoja kwota początkowa jest wyższa niż pełna Nowa Emerytura Państwowa

Różnica pomiędzy Twoją kwotą początkową a pełną emeryturą jest zwana 'świadczeniem chronionym' ('protected payment').

Twoje świadczenie chronione jest doliczane do Twojej nowej emerytury i wzrasta co roku zgodnie z inflacją.

Dodatkowe lata pracy po 5 kwietnia 2016 r. nie podwyższą Twojej kwoty emerytury.

 

Ani nie opłacasz składek na ubezpieczenie społeczne, ani nie korzystasz z ulgi ubezpieczenia społecznego przed 6 kwietnia 2016 r.

Twoja emerytura będzie wyliczana wyłącznie wg zasad Nowej Emerytury Państwowej.

Potrzebujesz minimum 10 lat pracy wg wykazu ubezpieczenia społecznego, by móc otrzymać jakąkolwiek nową emeryturę.

By otrzymywać pełną nową emeryturę musisz przepracować przynajmniej 35 lat.

Proporcjonalną kwotę otrzymasz jeżeli przepracowałeś między 10 a 35 lat.

Przykład:

Według wykazu ubezpieczenia społecznego posiadasz 20 lat pracy po 6 kwietnia 2016 r.

Mnożysz 20 lat razy 4,45£ (tj. 159,55£ dzielone przez 35).

Twoja Nowa Emerytura Państwowa będzie wynosiła około 91,17£ tygodniowo.

Twoja Nowa Emerytura Państwowa będzie liczona w powyższy sposób jeżeli urodziłeś się po roku 2000 lub stałeś się obywatelem Wielkiej Brytanii po 2015 r.

Wyliczenie Emerytalne (State Pension Statement)

Wnioskując o Wyliczenie Emerytalne dowiesz się jakiej wysokości będzie Twoje świadczenie.

 

5.      Jeśli przynależałeś do funduszy emerytalnych w miejscu pracy, indywidualnego systemu emerytalnego lub emerytury dla interesariuszy 

Twoja kwota początkowa może zawierać odliczenie jeśli:

 • podlegałeś pod systemy emerytalne w miejscu pracy związane z zarobkami (np. wynagrodzenia końcowego - final salary lub średnia pensja emerytalna - career average pension)  przed 6 kwietnia 2016 r.
 • opłacałeś dodatkowe fundusze emerytalne w miejscu pracy, indywidualny system emerytalny lub emeryturę dla interesariuszy przed 6 kwietnia 2016 r.

Możliwe, że płaciłeś wtedy niższe składki na ubezpieczenie społeczne, ponieważ opłacałeś inne fundusze emerytalne w tym czasie. Nazywamy to 'wykontraktowaniem' (wypisaniem z państwowego systemu emerytalnego - 'contracted out') z Dodatkowej Emerytury Państwowej. Sytuacja ta dotyka prawie każdego pracownika.

Możesz sprawdzić u swojego doradcy emerytalnego ('pension provider') czy zdarzyło Ci się być wykontraktowanym. The Pension Tracing Service może pomóc Ci w znalezieniu doradcy emerytalnego w przypadku gdy nie masz z nim kontaktu.

 

Zmiany w wykontraktowaniu od 6 kwietnia 2016 r.

6 kwietnia 2016 r. zmieniły się zasady, więc jeśli byłeś wykontraktowany to:

·         nie będziesz już dłużej wykontraktowany

·         będziesz musiał płacić wyższe składki na ubezpieczenie społeczne (czyli standardową kwotę)

 

Sprawdź czy byłeś wykontraktowany

Sprawdź swoje payslipy. Jeżeli przy kwocie składki na ubezpieczenie społeczne widnieje litera D lub N to byłeś wykontraktowany. W przypadku kiedy pojawia się tam litera A – nie byłeś. 

Jeśli znajduje się tam inna litera skontaktuj się z pracodawcą lub doradcą emerytalnym.

Prawdopodobnie byłeś wykontraktowany, jeżeli pracowałeś w sektorze publicznym, np.:

 • służba zdrowia
 • samorządy lokalne, urzędy
 • służby strażackie
 • służby cywilne
 • nauczyciele
 • policja
 • wojsko

Jeśli byłeś wykontraktowany wówczas opłacałeś niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

 

6.     Twoje ubezpieczenie społeczne a emerytura państwowa

Twoją Nową Emeryturę Państwową oblicza się na podstawie danych z wykazu ubezpieczenia społecznego, kiedy osiągasz wiek emerytalny.

Zwykle musisz mieć przepracowane przynajmniej 10 lat wg wykazu, by móc otrzymać jakiekolwiek świadczenie emerytalne.

Możesz otrzymać niepełną nową emeryturę jeśli byłeś wykontraktowany przed 6 kwietnia 2016 r.

Możesz otrzymać wyższą nową emeryturę jeśli przekraczasz określoną kwotę Dodatkowej Emerytury Państwowej na starych zasadach.

W przypadku gdy nie posiadasz wykazu ubezpieczenia społecznego przed 6 kwietnia 2016, musisz przepracować 35 lat aby otrzymać nową emeryturę.

 

Lata składkowe, jeśli pracujesz

Kiedy pracujesz i opłacasz składki na ubezpieczenie liczą Ci się lata do emerytury, jeżeli:

 • jesteś zatrudniony i zarabiasz powyżej 157£ tygodniowo od jednego pracodawcy
 • sam się zatrudniasz i opłacasz składki

Możesz nie opłacać składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku gdy zarabiasz mniej niż 157£ tygodniowo. Możesz mimo wszystko doliczyć ten rok do emerytury jeśli zarabiasz pomiędzy 113£ a 157£ tygodniowo od jednego pracodawcy.

 

Lata składkowe, jeżeli nie pracujesz

Możesz otrzymać ulgi ubezpieczenia społecznego (National Insurance credits), jeśli nie możesz pracować, np. z powodu choroby czy niepełnosprawności lub kiedy jesteś opiekunem lub osobą bezrobotną.

Przykładowo, otrzymasz ulgi ubezpieczenia, jeśli:

 • ubiegasz się o zasiłek na dziecko (Child Benefit) poniżej 12 roku życia (lub 16 roku życia przed 2010)
 • pobierasz zasiłek dla osób poszukujących pracy (Jobseeker’s allowance) lub inny zasiłek (Employment and Support Allowance)
 • pobierasz zasiłek opiekuńczy (Carer’s Allowance)

Nie pracujesz lub otrzymujesz ulgi ubezpieczenia społecznego

Możesz dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, w przypadku gdy nie należysz do żadnej z ww. grup, a chcesz by Twoja emerytura była wyższa.

 

Luki w wykazie ubezpieczenia społecznego

Nawet mając pewne luki w wykazie ubezpieczenia możesz otrzymać pełne świadczenie emerytalne.

Wnioskuj o Wyliczenie Emerytalne (State Pension Statement), dzięki któremu dowiesz się jakiej wysokości przysługuje Ci emerytura. Następnie wnioskuj o Wyliczenie Ubezpieczenia Społecznego (National Insurance Statement) z Urzędu Skarbowego (HM Revenue and Customs - HMRC) aby sprawdzić czy masz jakieś braki.

Mając braki będziesz mógł opłacić dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne, co uchroni Cię przed otrzymaniem niższego świadczenia emerytalnego.

 

7.      Dziedziczenie lub zwiększenie emerytury od małżonka lub partnera

Możesz odziedziczyć dodatkowe pieniądze do swojej Nowej Emerytury Państwowej, jeśli jesteś wdową/wdowcem.

Osobom, które ponownie wzięły ślub lub wstąpiły w nowy związek partnerski przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie przysługuje dziedziczenie emerytury.

 

Dziedziczenie Dodatkowej Emerytury Państwowej (Additional State Pension)

Odziedziczysz część Dodatkowej Emerytury Państwowej po zmarłym małżonku, jeśli Wasze małżeństwo lub związek partnerski rozpoczął się przed 6 kwietnia 2016 r. oraz (jedno z poniższych):

 • Twój partner osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.
 • Twój partner zmarł przed 6 kwietnia 2016 ale osiągnął wiek emerytalny dokładnie lub po tej dacie

Świadczenie zostanie Ci wypłacone wraz z Twoją emeryturą.

 

Odziedziczenie świadczenia chronionego ('protected payment')

Odziedziczysz połowę świadczenia chronionego zmarłego jeśli Wasze małżeństwo lub związek partnerski rozpoczął się przed 6 kwietnia 2016 r. oraz:

 • Twój partner osiągnął wiek emerytalny dokładnie lub po 6 kwietnia 2016 r.
 • Twój partner zmarł dokładnie lub po 6 kwietnia 2016

Świadczenie zostanie Ci wypłacone wraz z Twoją emeryturą.

 

Odziedziczenie dodatkowej emerytury (extra State Pension) lub ryczałtu

Odziedziczysz część lub całość dodatkowej emerytury lub ryczałtu zmarłego, jeżeli:

 • Twój partner zmarł kiedy jego emerytura była odroczona lub starał się o jej przywrócenie po odroczeniu
 • Twój partner osiągnął wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r.
 • byliście małżeństwem lub w związku partnerskim kiedy Twój partner zmarł

 

Wykaz ubezpieczenia społecznego (National Insurance record) Twojego partnera a Twoja emerytura

Nowa Emerytura Państwowa bazuje na danych z Twojego wykazu ubezpieczenia społecznego.

Możesz jednak podnieść wartość Twojego świadczenia emerytalnego w przypadku gdy jesteś kobietą lub wdową i opłacałeś niższe składki na ubezpieczenie (Reduced Rate contributions).

 

Jeśli się rozwiodłeś

Jeśli się rozwiodłeś, sąd może nakazać podział emerytury.

Oznacza to, że Twój były małżonek lub partner musi podzielić się z tobą swoją Dodatkową Emeryturą Państwową (Additional State Pension) lub świadczeniem chronionym (protected payment).

Pieniądze otrzymasz dodatkowo do swojej emerytury.

 

8.      Co w sytuacji gdy mieszkasz i pracujesz za granicą

Możesz zwiększyć swoją emeryturę dzięki systemowi emerytalnemu obowiązującemu w kraju w którym mieszkasz lub pracujesz. Skontaktuj się z biurem emerytalnym w kraju w którym mieszkasz lub pracujesz i dowiedz się czy się kwalifikujesz.

Możesz też otrzymywać emerytury z obu krajów jeżeli w obu się kwalifikujesz. Będziesz musiał złożyć wnioski o emeryturę w obu krajach.

 

Pracowałeś lub mieszkałeś zagranicą

Twoja emerytura w Wielkiej Brytanii będzie wyliczana na podstawie tutejszego wykazu ubezpieczenia społecznego.

Istnieje możliwość doliczenia lat pracy za granicą i użycia ich do otrzymania Nowej Emerytury Państwowej (potrzebnych jest 10 lat pracy). Największe prawdopodobieństwo zaliczenia tych lat występuje przy pracy w poniższych krajach:

 • należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • Szwajcarii
 • określonych krajach, które posiadają umowę o zabezpieczeniu społecznym z Wielką Brytanią 

Przykład:

W Wielkiej Brytanii przepracowałeś 7 lat co jest odnotowane w wykazie ubezpieczenia społecznego. Osiągnąłeś wiek emerytalny.

Pracowałeś w jednym z krajów EOG przez 16 lat i opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Spełnisz wymóg niezbędnych 10 lat pracy ze względu na lata pracy za granicą. 

Otrzymasz Nową Emeryturę Państwową; kwota Twojej emerytury będzie bazować wyłącznie na latach przepracowanych w Wielkiej Brytanii (7 lat).

 

Chcesz przejść na emeryturę za granicą

Możesz złożyć wniosek o emeryturę zagranicą. Twoja emerytura będzie co rok rosła, jeśli mieszkasz w:

 • kraju należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • Szwajcarii
 • określonych krajach, które posiadają umowę o zabezpieczeniu społecznym z Wielką Brytanią 

Twoja Nowa Emerytura Państwowa może zostać naruszona, jeżeli zmienią się Twoje okoliczności życiowe. Możesz uzyskać więcej informacji z Międzynarodowego Centrum Emerytalnego (International Pension Centre).

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.