Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Świadczenia dla małżeństw 

Świadczenie dla małżeństw

Married Couple's Allowance

 

1.      Wstęp

2.      Co Ci przysługuje

3.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

4.      Jak wnioskować o świadczenie

5.      Pozostałe informacje

 

1. Wstęp

Świadczenie dla małżeństw może obniżyć Twój podatek o kwotę między 326 GBP a 844,50 GBP rocznie.

Możesz wnioskować o Świadczenie dla małżeństw, jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

·         jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim

·         mieszkasz ze swoim małżonkiem lub partnerem

·         jedno z Was urodziło się przed 6 kwietnia 1935 r.

Dla małżeństw zawartych przed 5 grudnia 2005 r., przychód męża używany jest do obliczania Świadczenia. Dla związków zawartych później bierze się pod uwagę przychód osoby, która zarabia więcej.

Jeżeli Ty i Twój partner urodziliście się dokładnie lub po 6 kwietnia 1935 r., w zamian możecie wnioskować o Świadczenie małżeńskie (Marriage Allowance). 

 

2. Co Ci przysługuje

Świadczenie dla małżeństw może co roku obniżyć Twój podatek, jeśli jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim.

W roku podatkowym 2017/2018 Świadczenie może obniżyć Twój podatek o kwotę między 326 GBP a 844,50 GBP rocznie.

Skorzystaj z Kalkulatora Świadczenia dla małżeństw /Married Couple's Allowance calculator/, aby dowiedzieć się jaka kwota Ci przysługuje.

Jeżeli weźmiesz ślub lub wstąpisz w związek partnerski w trakcie trwania roku podatkowego, otrzymasz świadczenie na zasadzie proporcji za resztę danego roku podatkowego.

Jeśli jedno z Was umrze, weźmiecie rozwód lub będziecie w separacji, będziecie otrzymywać świadczenie do końca danego roku podatkowego.

Możesz przekazać swoje Świadczenie dla małżeństw Twojemu małżonkowi lub partnerowi.

Jeżeli Ty i Twój małżonek lub partner jesteście w separacji w związku z sytuacją życiową, a nie w związku z decyzją o separacji, wciąż możecie wnioskować o Świadczenie.

 

3. Sprawdź czy się kwalifikujesz

Możesz wnioskować o Świadczenie dla małżeństw, jeżeli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

·         jesteś w związku małżeńskim lub partnerskim

·         mieszkasz ze swoim małżonkiem lub partnerem

·         jedno z Was urodziło się przed 6 kwietnia 1935 r.

Przysługuje Ci Świadczenie, nawet jeśli nie mieszkasz ze swoim partnerem z powodu:

·         choroby czy wieku, np. jeśli Twój partner przebywa w domu opieki

·         pracy z dala od miejsca zamieszkania

·         oddelegowania przez siły zbrojne

·         przebywania w więzieniu

·         uczęszczania do szkoły, na studia

Skorzystaj z Kalkulatora Świadczenia dla małżeństw /Married Couple's Allowance calculator/, aby dowiedzieć się jaka kwota Ci przysługuje.

 

4. Jak wnioskować o świadczenie

Jeżeli co roku wypełniasz zeznanie podatkowe Self Assessment

Wnioskuj poprzez wypełnienie sekcji w zeznaniu podatkowym dot. Świadczenia dla małżeństw.

Jeżeli co roku nie wypełniasz zeznania podatkowego Self Assessment

Skontaktuj się z Brytyjskim Urzędem Skarbowym /HMRC/ w celu podania informacji o Twoim:

·         związku małżeńskim lub partnerskim /data zawarcia/

·         małżonku lub partnerze, podając m.in. datę urodzenia

 

5. Pozostałe informacje

Przenieś niewykorzystane Świadczenie dla małżeństw po końcu roku podatkowego

Jeżeli Twój małżonek lub partner płaci podatek, możesz przenieś Świadczenie, którego nie wykorzystałeś, ponieważ:

·         nie płacisz podatku

·         Twój należny podatek /tax bill/ jest za niski

Wypełnij formularz 575 lub skontaktuj się z HMRC, aby przesłano Ci kopię.

Podziel lub przekaż swoje Świadczenie dla małżeństw zanim rozpocznie się nowy rok podatkowy

Ty lub Twój małżonek / partner możecie:

·         podzielić się częścią Świadczenia

·         przekazać część lub całe Świadczenie

Wypełnij formularz 18 przed początkiem roku podatkowego. Możesz też skontaktować się z HMRC, aby wysłało Ci go pocztą.

Kwoty wolne od podatku a przekazywanie pieniędzy na fundacje

Jeżeli płacisz podatek i przekazujesz pieniądze na fundacje poprzez Gift Aid, skontaktuj się z HMRC. Może to podnieść kwoty wolne od podatku, jeśli urodziłeś się przed 6 kwietnia 1938 r.

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.