Wiadomość została wysłana pomyślnie
Trwa wysyłanie wiadomości

Dobrowolne składki na ubezpieczenie 

Dobrowolne składki na ubezpieczenie społeczne

Voluntary National Insurance

 

1.      Luki w wykazie ubezpieczenia społecznego (National Insurance record)

2.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

3.      Stawki

4.      Jak i kiedy płacić

5.      Zwiększ świadczenie emerytalne

 

1.      Luki w wykazie ubezpieczenia społecznego ( National Insurance record )

Możesz mieć luki w Twoim wykazie, jeżeli nie płacisz składek na ubezpieczenie lub nie korzystasz z zawieszenia ubezpieczenia społecznego. Może się tak zdarzyć, jeżeli:

 • jesteś zatrudniony, ale masz niskie wynagrodzenie
 • jesteś niezatrudniony i nie wnioskowałeś o przyznanie jakichkolwiek zasiłków
 • jesteś samozatrudniony, ale nie opłacasz składek ze względu na niski dochód
 • mieszkasz za granicą

Luki mogą oznaczać, że nie posiadasz wystarczającej liczby lat składek na ubezpieczenie społeczne, by otrzymywać emeryturę państwową (czasem są zwane 'latami kwalifikującymi').

Możesz wówczas opłacać dobrowolne składki.

Musisz się kwalifikować, by móc opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie.

Sprawdź czy masz luki w ubezpieczeniu

Sprawdź w wykazie ubezpieczenia społecznego, czy nie masz luk w ubezpieczeniu. Na podstawie danych z wykazu będziesz wiedział czy możesz opłacać dobrowolne składki w celu uzupełnienia luk i ile będzie Cię to kosztować.

Ponadto możesz się kwalifikować do korzystania z zawieszenia ubezpieczenia społecznego, jeżeli wnioskowałeś o przyznanie zasiłków na podstawie braku zdolności do pracy, braku zatrudnienia bądź w związku ze sprawowaniem opieki nad kimś.

Zdecyduj czy chcesz płacić dobrowolne składki na ubezpieczenie

Warto opłacać dobrowolne składki, gdy:

 • zbliżasz się do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale nie posiadasz wystarczającej liczby lat kwalifikujących, by móc pobierać pełną Emeryturę Państwową
 • chcesz podnieść emeryturę, którą otrzymujesz co tydzień
 • wiesz, że nie zdobędziesz już wystarczającej liczby lat kwalifikujących w swoim życiu zawodowym
 • chcesz podnieść wartość zasiłku pogrzebowego, który otrzyma Twój małżonek lub partner po Twojej śmierci
 • sam się zatrudniasz i nie jesteś zobligowany do opłacania składek klasy 2, ponieważ masz niskie dochody lub mieszkasz poza Wielką Brytanią, ale chcesz się kwalifikować do otrzymywania świadczeń państwowych 

Osoby samozatrudnione wykonujące określony typ pracy

Niektóre osoby nie opłacają składki klasy 2 w drodze rozliczenia Self Assessment, ale mogą opłacać dobrowolne składki. Są to następujące osoby:

 • egzaminatorzy, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, osoby nadzorujące przebieg egzaminu oraz osoby układające pytania egzaminacyjne
 • osoby prowadzące działalność związaną z gruntem lub nieruchomościami
 • duchowni, którzy nie otrzymują wynagrodzenia lub stypendium
 • osoby, które dokonują inwestycji dla siebie lub innych – jednak nie w celach komercyjnych oraz bez pobierania opłat bądź prowizji

2.      Sprawdź czy się kwalifikujesz

Musisz się kwalifikować, by móc opłacać dobrowolne składki na ubezpieczenie w określonym czasie.

Zwykle możesz wyłącznie płacić za:

 • aktualny rok
 • luki w wykazie ubezpieczenia społecznego maksymalnie do 6 lat wstecz

 

Może się zdarzyć, że będziesz mógł uzupełnić wcześniejsze luki w swoim ubezpieczeniu niż sprzed 6 lat. Zależy to jednak od Twojego wieku.

Poniższe tabele wyjaśniają kto może opłacać składki klasy 2 i 3.

Twoja sytuacja

Czy kwalifikujesz się do opłacania składek

Zatrudniony, ale zarabiający poniżej 113£ tygodniowo i nie kwalifikujący się do zawieszenia ubezpieczenia społecznego

Tak, klasa 3

Samozatrudniony z dochodami powyżej 6 025£

Tak, możesz wybrać pomiędzy składkami klasy 2 lub 3 – liczą się one na rzecz innych świadczeń

Samozatrudniony jako egzaminator, przewodniczący komisji egzaminacyjnej, duchowny lub osoba prowadząca działalność związaną z gruntem lub nieruchomościami

Tak, możesz wybrać pomiędzy składkami klasy 2 lub 3 – liczą się one na rzecz innych świadczeń

Mieszkający i pracujący za granicą

Tak, klasa 2 – jednak tylko w przypadku, jeżeli pracowałeś w Wielkiej Brytanii przed wyjazdem, oraz mieszkałeś w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez 3 lata lub przez 3 lata opłacałeś składki na ubezpieczenie.

Mieszkający zagranicą i nie pracujący w kraju, do którego wyjechałeś

Tak, klasa 3 – jednak tylko w przypadku, gdy mieszkałeś w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez 3 lata lub przez 3 lata opłacałeś składki na ubezpieczenie

Niezatrudniony i nie pobierający dodatkowych świadczeń

Tak, klasa 3

Mężatka lub wdowa, która przestała płacić niższe stawki

Tak, klasa 3

Osiągnąłeś wiek emerytalny

Tak, klasa 3 – dla luk sprzed osiągnięcia wieku emerytalnego

Osiągnąłeś wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 i chcesz zwiększyć swoje świadczenie emerytalne Podnieś świadczenie emerytalne do 5 kwietnia 2017 roku

Nie możesz opłacać dobrowolnych składek na ubezpieczenie, jeżeli:

 • kwalifikujesz się do zawieszenia ubezpieczenia społecznego (tzw. National Insurance credits)
 • jesteś mężatką lub wdową, która płaci niższe stawki
 

Zbliżasz się do wieku emerytalnego lub już go przekroczyłeś 

Twoja sytuacja

Kwalifikujesz się do opłacania składek

Osiągnąłeś wiek emerytalny

 

Klasa 3 - dla luk sprzed osiągnięcia wieku emerytalnego

Osiągniesz wiek emerytalny przed 6 kwietnia 2016 r. i chcesz podnieść swoje świadczenie emerytalne

Klasa 3A - pomiędzy 12 października 2015 r. a kwietniem 2017 r.

 

3.      Stawki 

Zwykle płacisz aktualną stawkę, opłacając dobrowolne składki na ubezpieczenie.

Jeśli jednak opłacasz składki klasy 2. za poprzedni rok podatkowy lub klasy 3. za 2 lata wstecz, wówczas płacisz ówczesne stawki.

Jeżeli jesteś mężczyzną urodzonym po 5 kwietnia 1951 r. lub kobietą urodzoną po 5 kwietnia 1953 r.

Płacisz różne stawki, jeżeli opłacasz dobrowolne składki na ubezpieczenie do 5 kwietnia 2019 roku w celu uzupełnienia luk pomiędzy kwietniem 2006 a kwietniem 2016.

Twoje składki

Co obejmują

Składka, którą płacisz

do 5 kwietnia 2019 r.

Klasy 2

Luki pomiędzy 6 kwietnia 2006 a 5 kwietnia 2011

2,65£ tygodniowo

Klasy 2

Luki pomiędzy 6 kwietnia 2011 a 5 kwietnia 2016

Stawka wg roku, który obejmuje

Klasy 3

Luki pomiędzy 6 kwietnia 2006 a 5 kwietnia 2010

13,25£ tygodniowo

Klasy 3

Luki pomiędzy 6 kwietnia 2010 a 5 kwietnia 2016

Stawka wg roku, który obejmuje

 

4.      Jak i kiedy płacić

Dowiedz się jak płacić składki klasy 2. i 3.

Ostateczne terminy

Zwykle możesz płacić za luki w wykazie ubezpieczenia społecznego maksymalnie do 6 lat wstecz. Ostateczny termin to 5 kwietnia w każdym roku.

Przykład:

Masz czas do 5 kwietnia 2018 r. by uzupełnić luki w ubezpieczeniu z roku podatkowego 2011/2012.

Może się zdarzyć, że będziesz mógł uzupełnić wcześniejsze luki w swoim ubezpieczeniu niż sprzed 6 lat. Zależy to jednak od Twojego wieku.

Jesteś mężczyzną urodzonym przed 6 kwietnia 1950 r. lub kobietą urodzoną przed 6 kwietnia 1952 r.

Masz 6 lat od momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, aby opłacić 6 dodatkowych lat dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli jesteś:

·         mężczyzną urodzonym między 6 kwietnia 1944 r. a 5 kwietnia 1945 r.

·         mężczyzną urodzonym między 6 kwietnia 1945 r. a 5 kwietnia 1950 r.

·         kobietą urodzoną między 6 kwietnia 1949 r. a 5 kwietnia 1950 r.

·         kobietą urodzoną między 6 kwietnia 1950 r. a 5 października 1952 r.

Przykład:

Masz czas do 30 czerwca 2020 r. by opłacić dodatkowe dobrowolne składki na ubezpieczenie, jeżeli osiągnąłeś wiek emerytalny 1 lipca 2014 r.

Jesteś mężczyzną urodzonym po 5 kwietnia 1951 r. lub kobietą urodzoną po 5 kwietnia 1953 r.

Masz czas do 5 kwietnia 2023 r. by płacić dobrowolne składki na ubezpieczenie w celu uzupełnienia luk między kwietniem 2006 a kwietniem 2016 r.

Możesz płacić te składki w różnych ratach, jeżeli płacisz przed 5 kwietnia 2019 r.

Jak podnieść świadczenie emerytalne

Masz czas do 5 kwietnia 2017 roku, aby dokonać płatności w formie ryczałtu, jeżeli chcesz podnieść Twoje świadczenie emerytalne do 25£ tygodniowo.

 

5.      Zwiększ świadczenie emerytalne

Instytucja „State Pension top up” służy do podwyższenia Twojego świadczenia emerytalnego poprzez dokonywanie płatności w formie ryczałtu.

Możesz otrzymać dodatkowo od 1£ do 25£ tygodniowo, dokonując płatności w formie ryczałtu przed 5 kwietnia 2017 roku.

Jeżeli masz luki w wykazie ubezpieczenia społecznego (National Insurance record), płacenie dobrowolnych składek na ubezpieczenie przed zwiększeniem świadczenia emerytalnego może okazać się bardziej opłacalne.

Sprawdź czy się kwalifikujesz

Aby zwiększyć świadczenie emerytalne, powinien być uprawniony do otrzymywania podstawowego świadczenia emerytalnego lub dodatkowego świadczenia emerytalnego i być ponadto:

 • Mężczyzną urodzonym przed 6 kwietnia 1951
 • Kobietą urodzoną przed 6 kwietnia 1953

 

Sprawdź ile zapłacisz

Użyj specjalnego kalkulatora, aby dowiedzieć się ile będziesz musiał zapłacić.

 

Aplikuj o zwiększenie świadczenia emerytalnego

Możesz aplikować online. Przygotuj:

 • Dowód tożsamości, np. Twój formularz P60 lub 4 ostatnie cyfry numeru Twojego konta bankowego
 • Twój numer NIN (jeżeli znasz)

Możesz również aplikować, dzwoniąc.

 

Otrzymaj zwrot

Obowiązuje 90-dniowy „okres do namysłu” – możesz otrzymać zwrot, jeżeli zmienisz zdanie.

 

W przypadku śmierci

W przypadku Twojej śmierci w okresie 90 dni od zwiększenia świadczenia emerytalnego, składki (pomniejszone o wszelkie „dodatki”, które zapłaciłeś) zostaną zwrócone osobie sprawującej zarząd Twoim majątkiem.

W przypadku Twojej śmierci po upływie 90 dni od zwiększenia świadczenia emerytalnego, Twój małżonek lub partner odziedziczy Twoje świadczenie emerytalne, wliczając ”dodatki”. Jeżeli nie masz małżonka lub partnera, osoba sprawująca zarząd Twoim majątkiem może wnioskować o Twoje świadczenie emerytalne (jednak jedynie przysługujące za okres 3 miesięcy).

 

Aktualizacja dnia 20.04.2017 r.